61.Чистий прибуток підприємства. Фактори, що впливають на його формування.

ЧП – частина приб-ку під-ва, отриманя після зменш-ня баланс. приб-ку на суму здійс-х за його рах-к платежів у бюджет.

Об'єктивна основа існ-ня приб-ку пов'язана з необ¬хідністю первинного розподілу додаткового продукту. Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорі¬єю. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу ва¬лового внутрішнього продукту.

Водночас прибуток — це підсумковий пок-к, результат фі¬нансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господа¬рювання. Тому приб-к відбиває її результати і зазнає впливу бага¬тьох чинників.

Отже, на форм-ня абс. суми приб-ку підп-ва впливають: рез-ти, тобто ефек-ть його фін-госп. дія-ті; сфера дія-ті; г-зь госп-ва; уст-ні законодав-м умови обліку фін.рез-тів.

Чистий прибуток = Прибуток у розпорядженні – Штрафи. Для того щоб збільшити чистий прибуток підприємства, необхідно зменшувати штрафи. Штрафи: 1) за порушення господарських договорів; 2) За порушення податкового законодавства: - несвоєчасне подання звітності по оподаткуванню, - несвоєчасне перерахування податків, - приховування об’єктів оподаткування. 3) Сплата % банкам за користування кредитами при несвоєчасному погашенні кредитів, а також підвищення процентних ставок при продовженні терміну користування кредитом, 4) Плата за воду, яку використовує підприємство з господорських водосистем у двох випадках: - при перевищенні лімітів використання води; - при несвоєчасному заключенні договорів на використання води; 5) За несвоєчасне інформування центрів зайнятості про скорочення робочих місць, а також невиконання квоти на створення робочих місць для інвалідів, 6) внесення рентної плати, яка перевищує 5% вартості майна, взятого в аренду при аренді державного майна (сплачується різниця).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑