57.Управління собівартістю продукції і її вплив на формування прибутку від реалізації.

Собівартість є узагальнюючим якісним показником діяльності підпр-ва, показником її ефективності. Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі поточні витрати під-ва на виробництво (виконання) та реалізацію. Витрати на виробництво продукції утворюють виробничу собівартість, витрати на виробництво та реалізацію-повну собівартість. У складі витрат, що включаються у собівартість, розмір окремих з них також регулюється державою встановленням нормативів відрахувань (відрахування на соц заходи, амортизація основних фондів і нематеріальних активів, витрати на фінансування ремонту і поліпшення основних фондів, інші витрати) Можливість впливу підпр-ва на названі елементи витрат є обмеженою. Однак вона можлива з допомогою належного управління показниками, до яких застосовуються встановлені нормативи відрахувань: витрати на оплату праці, структура і джерела її виплати; вартість основних виробничих фондів, що належать під-ву, їх структура і джерела формування. Взаємозвязок собівартості продукції та прибутку від реалізації продукту прямий: якщо собівартість продукцій збільшується, одночасно прибуток зменшується і навпаки (за умови, що ціна реалізації продукції залишається незмінною під впливом ринкових факторів).

58.Розробка цінової політики та її оптимізація.

Істотний вплив на обсяг реалізації продукції, а також і на прибуток від реалізації справляє розмір прибутку, що вкл в Ц виробів. Існує можливість зб прибутку під-ва за рахунок зб частки прибутку в Ц окремих виробів. Цьому сприяє відсутність належної конкуренції, монопольне становище деяких підв-в у вир-ві і реалізації багатьох видів продукції. ЦП є однією із складових системи упр-ня операц доходами та важливим механізмом забезпечення пріоритетів ек розвитку під-ва. Можливість здійснення під-вами власної диференційованої ЦП є одним із досягнень реформ, що здійснюються в Укр. В процесі форм-ня ЦП підпр-ва мають слідувати таким осн принципам: забезпечення взаємодії власної ЦП із загальною політикою упр-ня прибутком і пріоритетними цілями здійснення операц д-ті, забезпечення ув’язки ЦП з кон’юнктурою товарного ринку, забезпечення комплексного підходу до встановлення рівня Ц на товари у поєднанні з рівнем післяпродажного обслуг-ня покупців, здійснення актив ЦП на ринку, забезпечення її динамізму.

На рівень Ц впливають якість і споживчі власт-ті, строки реал-ції прод-ії, попит і проп-ція на ринку.  На окремі види прод-ції, робіт і послуг дер-ва встановлює фік¬совані чи регульовані Ц. Тоді виручка від реал-ції прод-ції за-лежить від рівня прейскурантних Ц.

За умов ринк економіки існують вільні, фіксовані і регульо¬вані Ц. Фіксовані Ц встан-ся адм-но (дер-вою), пе¬реважно на послуги першої необхідності і на товари, які монопольно виготов-ся дер-вою (газ, електроенергія та ін.). Регульовані Ц встан-ся рег-ням рівня рентаб-ті товарів першої необх-ті, напр-д хлібобулочних виробів, продуктів дитячого харчування тощо. При цьому дер-вою встан-ся індикативні Ц — мін. і макс-й рівні цін. У решті випадків кор-ся вільними Ц - склалися на ринку під впливом попиту і проп-ції за домовленістю сто¬рін — постач-ків і спож-чів. Устан-чи вільні Ц, за основу беруть с/ть і приб-к (планову рентаб-ть). Потім додають АЗ (для підакциз прод) і ПДВ. Залежно від того, кому реалі-ся прод-ція, встан-ся оптові та роздрібні Ц. Відвантаж-ня пр-ції здійс-ся по¬середникам оптом або партіями за оптовими Ц. Посередники реал-ть цю пр-цію роздрібним торговим орг-ціям за Ц, які включають збутові націнки. Безпосер-ньо спож-чам роздрібні торгові орг-ції продають товари за роздрібними Ц, тобто з торговою націнкою. Продаючи товари за фіксованими Ц, торгові орг-ції отримують торгову знижку. За умов ринк.ек-ки Ц стають найважливішим фактором рег-ня процесу вир-ва та спож-ня і безпосер-ньо впливають на попит і проп-цію.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑