53.Дисконтування, компаундирування та порядок їх застосування.

Дисконтування(PV) – визначення теперішньої вар-ті грошей. Просте диск-ня - визначення теперішньої вар-ті грошей, отриманих у майбутньому одночасно.(PV=FVn/(1+i)^n) Диск-ня звичайної ренти - визначення теперішньої вар-ті грошей, отриманих у майб-му ч/з рівні проміжки часу в кінці кожного пер-ду ( PVAn=PMT*(1/i-1/(i*(1+i)^n)) ) Диск-ня вексельної ренти - визначення теперішньої вар-ті грошей, отриманих у майб-му ч/з рівні проміжки часу на початку кожного пер-ду ( PVAвекс = PMT*(1/i-1/(i*(1+i)^n))*(1+i) ). Диск-ня вар-ті – процес приведення майб вар-ті грошей до їх вар-ті. Процес диск-ня вар-ті відб-ся як по простим, так і по складним %%. При розрах-ку тепер вар-ті грошей у процесі їх диск-ня за складними %%: PV=FV/(1+i/m)^(n*m),  где n – кількість років, m- кількість разців нарахувння складного % у рік.

Компаундирування(FV) – арифметична дія визначення кінцевої вар-ті потоку готівки або кількох потоків із застос-ням складних %. Комп-ня – визначення майбутньої вартості грошей. Компаундирована сума дорівнює теперішній вар-ті + проценти. Просте ком-ня – визнач майб вар-ті грошей, вкладених одночасно на певний термін під певний % (FVn=PV(1+i)^n). Ком-ня ануїтетів – визнач-я майбут вар-ті грошей, вкладених рівними частками ч/з рівні проміжки часу під певний %(звичайна рента, вексельна рента). Звичайна рента – рента, вклади по якій проводяться у кінці кожного пер-ду(FVAn=PMT*(( (1+i)^n-1)/i) ). Вексельна рента – та, вклади по якій проводяться на початку кожного пер-ду (FVAвекс = FVAзв*(1+i)). Процес комп вар-ті відб-ся як по простим, так і по складним %: FV=PV*(1+i/m)^(n*m),  где n – кількість років, m- кількість разців нарахувння складного % у рік.

Вирішення завдань здійснюється за допомогою рівнянь, що вирішуються числовим, табличним спос, із застосуванням фін калькул та за доп числа 72, якщо необх пдвоїти капітал.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑