43.Управління грошовим потоком – оплата рахунків субєктів господарювання.

Форм-ня цього ГП пов’язано з осн д-тю. Він є домінуючим з точки зору абс розміру, форм-ся регулярно у часі і суттєво впливає на пот фін стан, на платоспр під-ва. З цим потоком пов’язано виникненн кред заборг-ті. Особл-ті форм-ня цього потоку пов’язані з мінімізацією абс суми, поліпшенням складу та структури, формуванням ГП в часі. Фактори, що вплив на абс суму: 1) обсяг вир-госп д-ті; 2) рівень цін; 3) обсяг запасів ТМЦ; 4) оплата штрафів. Фактори, що вплив на форм-ня ГП в часі: 1) умови, зміст, заключення договорів, форма розр-ків, 2) платоспр-ть під-ства. Суттєво!!!!, щоб цей ГП був рівномірним в часі.

Задачі управління 1) абс скороч ГП: мат витрат (пост фактор);  запасів ТМЦ (тимчас фактор);  варт-ті ТМЦ; 2) не допускати поруш строків оплати по рахyнках СГ (через втрату довіри та сплату штрафів): забезп-ня стійк платоспр-ті; операт контроль за здійсн платежів по рах-ках; 3) скорочення поточних оплат рахунків СГ: встан-ня пост контактів с постач-ми; стабіл-ія фін становища під-ва; використання векс форми розр-ку; 4) рівномірне форм-ня ГП в часі: цілеспрямована робота при заключенні договорів на постачання; викор-ня векс форм розр-ків;  платоспр-ті.

44.Управління грошовим потоком – платежі державі.

ГП включають податк платежі та відрах-ня в цільові держ фонди. Фактори, що впливають на абс суму: 1) к-ть податків, 2) ставки податків, 3) наявність податк пільг, 4) методика визначення платежів і відрахувань, 5) визн-ня п-ків, що приймаються при обчисленні. Особливості форм-ня ГП в часі: оскільки строки чітко визначені державою, вплив обмежений. Джерела сплати податків визначені законами, тому можл-ть керування обмежена: прибуток, с/б, частина виручки від реалізації. Вплив ГП на фін-госп д-ть під-ва: через розподіл і викор-ня прибутку; через форм-ня с/б і бал. прибуток. Задачі управління:  абс суми податків і платежів, глибоке вив-ня податк зак-ства; зміна стр-ри витрат, що входять до складу валових; застос-ня прискореної аморт ОФ; оптимізація п-ків, відносно яких розрах-ся податки і відрахування; перерах-ня коштів у встановлені строки;  платоспр-ті; контроль за своєчасним оформленням податк декларацій;  застосування  штрафних санкцій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑