АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ

Оборотність активів (ресурсовіддача)

Оборотність активів у разах = Виручка від реалізації продукції/ Всього активів =ф2.035/ ф1.280

Оборотність активів у днях = 360 / Оборотність активів у разах

Фондовіддача = Виручка від реалізації продукції/ Основні засоби = ф2.035/ ф1.030

Оборотність необоротних активів

Оборотність необоротних активів у разах = Виручка від реалізації (без податків)/ необоротні активи = ф2.035/ ф1.080

Оборотність необоротних активів у днях = 360 / Оборотність необоротних активів у разах

Оборотність оборотних активів

Оборотність оборотних активів у разах = Виручка від реалізації (без податків) / оборотні активи = ф2.035/ (ф1.260 + ф1.270)

Оборотність оборотних активів у днях = 360 / Оборотність оборотних активів у разах

Оборотність запасів

Оборотність запасів у разах = Собівартість / Запаси = ф2.040/ (ф1.100 + ф1.120 + ф1.130 + ф1.140)

Оборотність запасів у днях = 360 / Оборотність запасів у разах

Оборотність незавершеного виробництва

Оборотність незавершеного виробництва у разах = Собівартість/ Незавершене виробництво = ф2.040/ ф1.120

Оборотність незавершеного виробництва у днях = 360/ Оборотність незавершеного виробництва у разах

Оборотність готової продукції

Оборотність готової продукції у разах = Собівартість / Готова продукція = ф2.040/ ф1.130

Оборотність готової продукції у днях = 360 / Оборотність готової продукції у разах

Оборотність сировини і матеріалів

Оборотність сировини і матеріалів у разах = Собівартість/ Залишки сировини і матеріалів = ф2.040/ ф1.100

Оборотність сировини і матеріалів у днях = 360 / Оборотність сировини і матеріалів у разах

Оборотність дебіторської заборгованості

Оборотність дебіторської заборгованості у разах = Виручка від реалізації продукції (без податків)/ дебіторська заборгованість = ф2.035/ (ф1.050 + ф1.170 + ф1.180 + ф1. 190 + ф1.200 + ф1.210)

Оборотність дебіторської заборгованості у днях = 360/ Оборотність дебіторської заборгованості у разах

Оборотність кредиторської заборгованості

Оборотність кредиторської заборгованості у разах = Собівартість/ Кредиторська заборгованість = ф2.040/ (ф1.500 + ф1.520 + ф1.530 + ф1.550 + ф1.580)

Оборотність кредиторської заборгованості у днях = 360 / Оборотність кредиторської заборгованості у разах

Тривалість виробничого циклу

Тривалість виробничого циклу, у днях = Оборотність сировини і матеріалів  у днях + Оборотність незавершеного виробництва у днях + Оборотність готової продукції у днях

Тривалість операційного циклу

Тривалість операційного циклу, у днях =  Тривалість виробничого циклу, у днях + Оборотність дебіторської заборгованості у днях

Тривалість фінансового циклу

Тривалість фінансового циклу = Тривалість операційного циклу – Оборотність кредитної заборгованості у днях


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑