Задачі

10.1.На підставі балансу підприємства проаналізувати показники ліквідності, платоспроможності, майнового стану, фінансової стійкості підприємства. Зробити висновки.

Аналіз ліквідності та платоспроможності

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності = Високоліквідні активи (А1) / невідкладні зобов‘язання (З1) = (ф1.230 +ф1.240)/ ф1.620 = Збільшення (0,2-0,35)

Коефіцієнт проміжної ліквідності = (Високоліквідні активи (А1) + Активи пониженої ліквідності (А2))/ (невідкладні зобов‘язання (З1) + Короткострокові зобов‘язання (З2)) = (ф1.260 – (ф1.100 + ф1.110 + ф1.120 +ф1.130 + ф1.140))/ ф1.620 – Збільшення (більше=1 або =0,7-0,8)

Коефіцієнт загальної платоспроможності (покриття) = (Високоліквідні активи (А1) + Активи пониженої ліквідності (А2) + Низьколіквідні активи (А3))/ (невідкладні зобов‘язання (З1) + Короткострокові зобов‘язання (З2)) =(ф1.260 + ф1.270)/ ф1.620 – Збільшення (=1)

Аналіз фінансового стану

Наявність власних обігових коштів = (Власний капітал + довгострокові зобов’язання – поза оборотні активи) або (оборотні активи – короткострокові зобов’язання) = ф1.380 + ф1.430 + ф1.480 – ф1.080 або ф1.260 + ф1.270 - ф1.620 –ф1.630 - Збільшення

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами = Власні обігові кошти/ Оборотні активи = (ф1.380 + ф1.430 – ф1.080)/ (ф1.260+ф1.270) – Збільшення (більше 0,1 або = 0,2)

Коефіцієнт автономії = Власний капітал / Пасиви = (ф1.380 +ф1.430 + ф1.630)/ф1.640 – Збільшення (більше= 0,5)

Коефіцієнт фінансової залежності = Пасиви/ Власний капітал = ф1.640/(ф1.380 +ф1.430 + ф1.630 – Зменшення (=2)

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу = Залучений капітал / Пасиви = (ф1.480 + ф1.620)/ф1.640 – Зменшення (менше= 0,5)

Коефіцієнт фінансової стабільності (фінансування) = Власний капітал / Залучений капітал = (ф1.380 +ф1.430 + ф1.630)/ (ф1.480 + ф1.620) – більше 1.

Коефіцієнт довгострокового фінансування = (Власний капітал + довгострокові зобов’язання) / Пасиви = (ф1.380 + ф1.430 + ф1.480 + ф1.630)/ ф1.640 – (= 0,85-0,90)

Показник фінансового лівериджу = Довгострокові зобов’язання/ Власні кошти = ф1.480/ (ф1.380 + ф1.430 +ф11.630) – Зменшення (менше= 0,25)

Коефіціент(К)грошової платоспром = (230+240+220)/П3+П4;(0.2<r<0.35)

К розрахунк платоспроможн = (А2-100-120)/П3+П4;

К ліквід платоспром = А2/(П3+П4); r>1

Середн К ліквід = А2/А4;

К фін стійкості = П1/(П3+П4);r>1

К фін незалежн = П1/640; r>0.5

К залежн підпр від довгострок зобов”з = П3/П1; зрост – погано

3.3. Мале підпр-во, витрачаючи 19600 грн. власних коштів, виробляє за місяць продукцію 35000 грн. Рентабельність вир-ва 20% . Для забезпечення запуску вир-ва на повну потужність необхідно витрачати в місяць 112 000 грн. Є можливість поповнити обігові кошти за рах. банк. Кредиту. Який з 2-х варіант. кредитування вибере керівництво підпр-ва, що прагне наростити власний капітал?

Рентаб = прибуток /(основні фонди + оборот кошти).

Нехай маємо 2 варіанти. Прибуток  - х, основні фонди – у, оборотні коншти – С;

0,2у = х1 – 0,2*С1;

0,2у = х2 – 0,2*С2;

х1- 0,2С1 = х2-0,2С;

х1-х2 = 0,2 (С1-С2);

Перший рік.

х1-х2 = 0,2(95000 + 19600-85000-19600) = 0,2 * 10000 = 5000;

D% = 95000*40% /12 – 85000*45%/12 = 3167-3187 = -20;

(х1- х2) - D% = 5000- (-20) = 5020;

Другий рік.

х1-х2 = 0,2(19600+р+5020-(85000+р)-19600) = - 0,2 * 80000 = -16000;

D% = 85000*45%/12 = - 3187;

(х1- х2) - D% = - 16000 + 3187 = -11800;

Отже

(х1- х2) = 5000 –11800 = -7000; - краще 2 варіант;

3.7.         Розрах. річну суму орендної плати. Підпр-во здається в оренду. Сер.-річна вартість об’єкта оренди – 100 млн.грн.. У т.ч. вартість сировини й матеріалів – 40 млн.грн., сер. вартість інших обігових коштів – 35 млн. грн. Сер. норма амортизаційних відрахувань по осн. фондам – 7,2%. Орендний % береться з розрахунку 55% від вартості осн. фонд. За договором оренди в орендну плату включають 85% амортизаційних відрахувань.

Основні фонди = (Вартість оренди)-(вартість сировини)-(вартість ін. обігових коштів)=100-40-35=25; Відрахування:

Амортизац. Відрахування= 7,2%*25 = 1,8;

Орендний %= 55%*25= 13,75;

85% от АВ = 85%*1,8=1,53;

Оренда = 13,75 + 1,53 = 15,28.

4.1. Визначте майбутню вартість (FV) 8000 грн., вкладених одночасно на депозитний рахунок:

1 варіант: через 4 роки під 10%

2варіант: через 8 років під 12%

а) нарах. % здійснюють 1 раз на рік

б) нарах. % здійснюють 1 раз на півроку

в) нарах. % здійснюють 1 раз у квартал

 1.теперешня вартість(PV) = 8000; кількість періодів, степінь(н) = 4; процентна ставка (і )= 0,1

2.PV = 8000; н = 8; і = 0,12

а) FV = PV (1+і)н;

FV1 = 8000*(1+0,1)4 = 11712;

FV2 = 8000*(1+0,12)8 = 198784

б) FV = PV (1+і)н*2;

FV1 = 8000*(1+0,05)4*2 = 11712;

FV2 = 8000*(1+0,06)8*2  =20322,81

в) FV = PV (1+і)н*4;

FV1 = 8000*(1+0,025)4*4 =11876,04

FV2 = 8000*(1+0,03)8*4  ;

4.2. Зробіть розрахунки та на їх основі висновки щодо найефективнішого вкладення грошей у сумі 8000 гр. од.

1 варіант: під 10% річних

а) можливе одноразове інвестування всією сумою на 4 роки. З нарах . % 1 раз у півроку

б) можна робити щорічні внески 2000 гр. од. протягом 4 років

в) можливо робити щорічні внески 2000 гр од. протягом 4 років за умови здійс. платежів на початок кожного року.

2варіант: під 12% річних

а) можливе одноразове інвестування на 8 років

б) можна робити щорічні внески 1000 гр. од. протягом 8 років за умови здійс.-ня виплат наприкінці кожного року

в) можна робити щорічні внески 1000 гр. од. протягом 8 років за умови здійс.-ня виплат на початку кожного року.

ТВ – теперешня вартість;  МВ – майбутня вартість; н – роки ;  і – відсоток. МВ= ТВ (1+і)н;

1) а)8000*(1+0,05)4*2

  б)(2000*(1+0,10)4-1)/0,1=

  в) (б)*(1+0,1) =

2) а)8000*(1+0,06)4*2=

  б)(2000*(1+0,12)4-1)/0,1=

  в) (б)*(1+0,12)

Найефективніший варіант 1)

 4.3. Визначте PV 500 гр. од., що будуть отримані в майбутньому за умов 12% ставки, піврічного нарахування процентів, дисконтування на 5 років.  

теперешня вартість -PV; кількість періодів, степінь(н) = 5*2; процентна ставка (і )= 0,12/2=0,06

майбутня вартість FV = 500; FV = PV (1+і)н;

500 = PV * (1+0,06) 5*2 ;

PV = 279,2;

4.4 На депозитний рахунок перераховано 500.гр..од. під 15 % річних. Мета вкладу – отримання у майбут. суми в розмірі 1005 гр. од.  Через скільки років буде отримана ця сума ?

ТВ – теперешня вартість;  МВ – майбутня вартість; н – роки ;  I – відсоток. МВ = ТВ (1+і)н;

1005 = 500(1+0,15)н;

н=5 (в таблице посмотрели

4.5 Підприємство планує від вкладення 700 гр. од. По закінченню року отримати 749 гр. од. На яку процентну ставку він розраховує?

 ТВ – теперешня вартість;  МВ – майбутня вартість; н – роки ;  I – відсоток. МВ = ТВ (1+і)н;

749 = 700(1+і);

і=0,07 або 7%

4.6 Підприємець дає у борг 900 гр. од., має на меті отримати  через 5 років суму 2638,44 гр. од. Під яку ставку складного % планує дати у борг свої гроші підприємець?

ТВ – теперешня вартість;  МВ – майбутня вартість; н – роки ;  I – відсоток. МВ = ТВ (1+і)н;

2638,44 = 900(1+і)5;

(1+і)5=2,93;

і=24% (в таблице посмотрели

4.7 Підприємцю необхідно для здійснення певного інвестпроекту мати 85000 гр.од. у розпорядженні протягом 10 років. За таких умов він згоден по закінченню цих 10 р. Повернути 201229 гр.од. На яку норму прибутку розраховує підприємець.  ТВ – теперешня вартість;  МВ – майбутня вартість; н – роки ;  I – відсоток. МВ = ТВ (1+і)н;

201229 = 85000(1+і)10;

(1+і)10=2,3;

і=9% (в таблице посмотрели

4.8. Чи достатня сума?

1 варіант – 10000,5 гр.од.

2 варіант: 11755 гр.од.

для одноразового вкладу на 5 років під 5% річних для отримання 15000 гр.од.

ТВ – теперешня вартість;  МВ – майбутня вартість; н – роки ;  I – відсоток. МВ = ТВ (1+і)н;

15000 = х(1+0,05)5;

х = 11752,7

2 варіант – да.

4.9. який з варіантів є привабливішим:

1)              4500 гр.од. отримати одразу після 4 років

2)              1200 гр. од. Отримувати щороку протягом 4 років?

Річна процентна ставка 10%. Зробіть необхідні розрахунки. ТВ – теперешня вартість;  МВ – майбутня вартість; н – роки ;  I – відсоток. За допомогою рівняння теперішньої вартості знаходимо:

1)ТВ = МВ * (1/1+і)н = 4500 (1/1+0,10)4 = 6588

2)ТВ = МВ (1/і – 1/(і(1+і)н)) = 4800*3,1699=3803,88

1 варіант є вигіднішим: вигода становить 6588-4500=2088

вигода для 2 варіанту становить (1200*4)-3803,88=996,12.

4.10.Визначити реальну поточну вартість грошових коштів за умов: очікувана номінальна майбутня вартість грошей – 1000 гр.од. і %, що використовується в процесі дисконтування вартості – 205 на рік, період дисконтування 3 роки. Прогнозний темп інфляції 12%.

ТВ – теперешня вартість;  МВ – майбутня вартість; н – роки ;  I – відсоток.

1)ТВ = МВ /((1+і) * (1+Інф)н )н = 1000 /((1+0,2)*(1+0,12))3 = 411,9

Тема №8

Задача 1. підприємству запропоновано інвестувати 100 тис. грн. на 5 років за умови повернення цієї суми рівними частинами, тобто по 20 тис. грн. щорічно. По закінченню 5 років підпр-ву сплачується додаткова винагорода в розмірі 300 тис. грн..Обґрунтуйте чи пристане підпр-во на цю пропозицію, чи краще покладе ці кошти на депозит з розрахунку 60% річних?

Решение

1 год. 100 000 на счету; 60000 процент

2 год 160 000 н.с.; % - 96 000

3 год 256 000 н.с.; % - 153600

4 год 409 600 н.с; % - 245760

5 год 655360 н.с; % - 393216

В конце 5 года получать 655360+393216=1 048 576

Т.е. дополнительно к своим 100000 ещё 948576. При инвестировании – только 300000.Вариант депозита более выгодный.

Задача 2. На основі наведених даних визначте найприйнятніший варіант вкладення капіталу1) капітал здійснює за рік 20 оборотів, рентабельність реалізованої продукції (Р)– 20%. 2) капітал здійснює за рік 26 оборотів, рентабельність реалізованої продукції (Р)–18%. Передбачається вкласти по обох варіантах однакову суму капіталу.

 уровень рентабельности УР=(ОК*Р%)/100

1 в. УР=20*20%/100=4%

2.в: УР=26*18%/100=4.8%

2 в лучше

Задача 3.підприємство має 2 альтернативних варіанти інвестпроектів А та В. Для оцінки ефективності цих проектів необхідно визначити очікувану суму чистого приведеного доходу по цих проектах. Дані, які характеризують ці проекти, наведені у таблиці.

см. Задачу 4: те же формулы без инфляции

Задача 4. До комерційного  банку надійшло для розгляду з метою надання кредиту 2 альтернативних проекти. На основі даних таблиці визначити суму чистої поточної вартості та обґрунтуйте прийнятніше рішення з метою його кредитування.

Обсяг інвест(ОІ) 1вар:1500 та 2 вар: 1700

Період експлуат: 3 та 4

Сума ден. Потока 2300 и 2600

1рік 1300 та 500

2рік 600 та 700

3рік 400 та 700

4рік нема та 700

Дисконтна ставка(ДС) 10% та 12%

Середньор. Темп інфляції(ІН) 9% та 9%

Решение

Коефіцієнт ДС на певний п-рік: m=1/(1+ДС)П

Коефіцієнт ІН на певний п-рік: КІ=1/(1+ІН)П

1рік: 1в: m=0,909 2 вар: m=0,893

2рік: m=0,826 та m=0,797

3рік: m=0,751 та m=0,712

4рік: m=не потрібно та  m=0,636

Сума чистої поточно вартості(С) по рокам

1рік 1 вар: С=1300*0,909=  2вар: С=500*0,893=

2рік 1 вар: С=600*0,826=  2вар: С=700*0,797=

3рік 1 вар: С=400*0,751=  2вар: С=700*0,712=

4рік: 2 вар: С=700*0,636*0,68574961=

Всього1 вар: С=1977,7 2вар: С=1948

Прирост: (С/ОІ*100%)-100%

1 варіант 31,8%

2 вариант 14,5%

Задача №6. На основі наведених даних визначити най прийнятні ший варіант вкладення коштів у інвестпроекти на основі методики оцінки ефективності ІП “період окупності”

Вартість ін. Проекту(В) А: 8758 В: 8221

Період експл-ціі(П) А:  2  В: 4

Обсяг інвестицій(О) А 7000 В 6700

Знайти період окупнстоі(ПО)

Рішення

ПО=О*П/В

А: ПО=1,6

В: ПО=3,3

Балансовий звіт – звіт про фінансове становище фірми в певний час, в якому згруповано господарські засоби з одного боку за їх складом та розміщенням, а з іншого – за джерелами їх формування. Балансовий звіт складається на певну дату. Баланс може бути річним, квартальним або місячним. Великі фірми складають баланси для досить коротких часових термінів (місяць); малі фірми можуть складати баланс тільки на рік або на квартал.

Звіт про фінансові результати – звіт з зазначенням підсумкових прибутків і витрат за звітний період. Цей звіт надає інформацію про результати фінансових операцій за певний період часу, наприклад, за календарний рік або квартал.

Звіт про рух готівки – звіт, що показує вплив поточних, інвестиційних і фінансових операцій на рух готівки за звітний період. Цей звіт призначений для того, щоб показати, як операції компанії впливають на стан грошової наявності, а також допомогти відповісти на такі запитання:

-   чи одержує компанія необхідні грошові надходження в результаті своєї діяльності для придбання основних засобів для розвитку виробництва?

-   наскільки швидко відбувається зростання виробництва і чи необхідне стороннє фінансування, щоб підтримати виробництво та інвестувати кошти в додаткові основні фонди?

-            чи має компанія додаткові грошові кошти, які можуть бути використані для сплати боргів або для інвестування в нову продукцію?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑