134.Методичні принципи оцінки балансу.

З метою уніфікації фін звітів впроваджені нац і міжнарод стандарти облікової звітності, які забезпечують достовірність та порівняність фін інф. Ці стандарти базуються на загальноприйнятих принципах фін обліку. Така сис-ма принципів назив GAAP. Принципи с-ми GAAP поділяються на 3 групи: 1)припущення, 2)концепції, 3)обмеження.

До припущень відносять наступні принципи: 1.Принцип господарської одиниці – кожне під-во розглядається як незалеж господар одиниця, яка відокремена від власників і ін. під-в. 2.П-п неперервної діяльності – дія-сть п-ва продовжується протягом певного проміжку і не припиняється в найближчий період. 3.П-п грош одиниці – грош вимірник є найбільш універсальним для відображення різнорідних об’єктів. 4.П-п періодичності – дія-сть п-ва розділена на окремі періоди, які назив фін роком.

До концепції входять: 1.П-п історич собівартості – усі активи у обліку відображ у хронолог послідовності, яка характеризує витрати на їх придбання або вир-во. 2.П-п визначення доходу – доход визначається в обліку в момент переходу повного права власності до покупця на товар і ризик, пов’язаний з його доставкою. 3.П-п повного розкриття – фін звіти і пояснення до них. 4.П-п відповідальності – фін рез-ти звіт періоду визначаються шляхом співставлення доходів звіт періоду з витратами звіт періоду. 5.П-п послідовності – необхідно дотримуватись обраних методів на протязі всього фін року.

До обмежень відносяться: 1.П-п співвідношення витрат і вигод – витрати на збір та розповсюдження інф не повинні перевищувати вигоду, яку отримують користувачі цієї інф. 2.П-п суттєвості – дотримання деяких облікових принципів не обов’язкове, якщо це суттєво не змінює фін рез-ти дія-сті п-ва. 3.П-п галузевої практики – галузеві особливості можуть суттєво впливати на застосування загальноприйнятих принципів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑