133.Аналіз фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість - це певний стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність.

Показником, який характеризує фінансовий стан і його стійкість, є забезпеченість матеріальних оборотних коштів власними джерелами фінансування. Вона встановлюється порівнянням суми власного оборотного капіталу із загальною сумою матеріальних оборотних коштів.

Надлишок або недостача джерел засобів для формування  запасів і витрат (матеріальних оборотних коштів) є одним із критеріїв оцінки фінансової стійкості підприємства. Залежно від його значення виділяють чотири типи фінансової стійкості :

1. Абсолютна стійкість фінансового стану, якщо запаси (З) менше суми власного оборотного капіталу (ВОК) і кредитів банку під товарно-матеріальні  цінності (КРТМ.Ц.)

З < ВОК + КРТМ.Ц.,

а коефіцієнт  забезпеченості запасів і витрат джерелами засобів (Кзз)  більше одиниці

   

2. Нормальна стійкість, при якій гарантується платоспроможність підприємства, якщо

З = ВОК  +  КРТМ.Ц.;

 

3. Нестійкий фінансовий стан, при якому порушується платіжний баланс, але зберігається можливість відновлення  рівноваги платіжних коштів і платіжних зобов'язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел коштів (ДТ.В.) в оборот підприємства (резервного фонду, фонду накопичення і споживання), кредитів банку на тимчасове поповнення оборотних коштів, перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською.

З = ВОК  + КРТМ.Ц. + ДТ.В.;

 

4. Кризовий фінансовий стан (підприємство знаходиться на межі банкрутства), при якому

З  >  ВОК+ КРТМ.Ц. + ДТ.В.;

 

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑