129.Показники ліквідності та платоспроможності (методика розрахунків і характеристика).

Ліквідність — це показник, який свідчить про те, як швидко підпр може продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.

1)Величина власних ОК (функц-чий кап-л) = поточні активи - поточні пасиви. Характеризує ту частину власного кап-лу підпр, яка є джерелом покриття поточних активів підпр (тобто активів, які мають період обороту менше ніж один рік). Цей розрах-вий показник залежить як від структури активів, так і від структури джерел коштів. Показник має особливо важливе значення для підпр-тв. Зростання цього показника в динаміці — позитивна тенденція. Осн і постійним джерелом збільш власних об коштів є прибуток.

2)Маневреність власних об коштів. = грошові кошти: власні ОК. Зрост цього показника в динаміці — позитивна тенденція.

3)Коефіцієнт загальної Л (покриття). = поточні активи : поточні зобов’язання. Хар-є співвіднош поточних активів і поточних зобов'язань. Для норм функц-ня підпр цей показник має бути більше за одиницю. Зростання його — позитивна тенденція. Орієнтовне значення показника встановлює підпр самостійно. Воно залежатиме від щоденної потреби підпр у вільних грошових ресурсах.

4)Коефіцієнт швидкої Л.  = (грошові кошти + кошти в розрахунках + інші активи): загальна сума поточних зобов’язань. Він аналогічний коефіцієнту покриття, але обчислюється за вужчим колом поточних активів (з розрахунку виключ найменш ліквідну їх частину — виробничі запаси). Кошти, які можна отримати у разі вимушеної реаліз-ії вир-их запасів, можуть бути суттєво меншими за витрати на їх придбання.

5)Коефіцієнт абсолютної Л ("платоспроможності}.  = гр кошти : поточні зобов’язання. Він є найбільш жорстким критерієм Л підпр і показує, яку частину короткострок зобов'язань може бути за необхідності погашено негайно. Рекомендована нижня межа цього показника— 0,2.

6)Частина власних ОК у покритті запасів.  = Власні ОК: запаси і затрати. Це вартість запасів, яка покривається власними ОК. Має велике знач для підпр торгівлі. Рекомендована нижня межа цього показника — 50%

7)Коефіцієнт покриття запасів. Розрах як спів величини стабільних джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо знач цього показника менше за одиницю, то поточний фін стан підпр вважають недостатньо стійким.

8)Доля Обор. К в заг сумі активів = поточні активи : загальна сума господарських коштів.

130.Показники ділової активності (методика розрахунків і характеристика).

Показники цієї групи хар-ють результати і ефективність поточної і основної вир-ої д. Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діял-ті даного під-ва з спорідненими по сфері використ капітала під-ми. Такими якісними критеріями виступають: а)широта ринку збуту продукції; б)наявність продукції, що експорт-ся; в)репутація п-ва, що вираж-ся у наявності відомих клієнтів, сприяючого іміджу, престижності фірми. Кількісна оцінка проводиться за допомогою групи коеф-ів оцінки оберт кап-лу, які хар-ть наскільки швидко використ-ний п-вом кап-л в цілому і окремі його ел-ти оберт-ся в процесі його госп діял-ті.

1) Коефіцієнт обертання всієї суми активів - хар-є наскільки швидко сформовані активи оберт-ся в процесі госп д п-ва. [Виручка від реаліз прод-ії : середньо-загальна сума активів балансу];

коефіцієнт оберт кредит-ої заборг-ті [затрати на в-во прод-ії : середню кредит-ку заборг-ть];

коефіцієнт оберт- дебіторської заборг-ті [виручка від реаліз-ї прод-ії : середню дебіт-ку заборг-сть];

коефіцієнт оберт мат вир-их запасів [затрати на в-во прод-ії : середні вир-чі затрати];

Період оберт деб-ї заборг-ть[дні][360 : Коеф-т обертання дебіт-ої заборг-ті];

період оберт кред заборг-ті [360 : коефіцієнт оберт кредит-ої заборг-ті];

період оберт вир-их запасів [360 : коефіцієнт оберт мат вир-их запасів];

тривалість операц-го циклу [період обертання деб-ї заборг-ті + період обертання вир-их запасів];

тривалість фін циклу [тривалість операц-го циклу - період оберт кредит-ої заборг-ті];

коефіцієнт оберт-ня власного капіталу [виручка від реалізації : середня величина власного кап-лу].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑