125.Методи фін аналізу і їх хар-ка.

Методи фін аналізу - це комплекс науково-методичних інструм та принципів дослідж фін стану п-в.

За допомогою методів можна оцінити ризик та вигідність фін вкладень, визначити шв-ть обороту активів підп-ва та еф-ть розміщення коштів у конкретний вид активів.

Методи можна об’єднати в дві групи:

1) неформалізовані:

експертних оцінок;

порівняльні;

побудови системи показників;

побудови системи аналітичних таблиць та ін.;

2) формалізовані:

ланцюгових підстановок;

арифметичних різниць;

балансовий;

процентних чисел;

простих і складних процентів;

дисконтування та ін.

Крім того, широко застосовуються і традиційні методи економічної статистики:

середніх та відносних величин;

групування;

індексний та ін.

126.Оцінка рентабельності та прибутковості підприємства.

Співвіднош прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найзагальнішому понятті рентабельність означає прибутковість або дохідність вир-ва і реаліз всієї прод-ії (робіт, послуг) чи окремих видів її; дохідність підпр, організ-ій, установ у цілому як суб'єктів госп д; прибутк-сть різних галузей ек. Рентаб-сть безпосередньо зв'язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. Рентабельність — це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. Різні варіанти рішень, що приймаються для визнач прибутку, поточ витрат, аванс-ої вартості, для розрах рентаб-ті зумовлюють наявність значної к-сті показників рентаб-ті. Показники: 1)рент-сть (прибуток від реалізації прод., виручка від реаліз.); 2)рент-сть д (прибуток від реалізації прод., витрати на вир-во прод.); 3)рент-сть кап-лу (чистий прибуток, підсумок балансу нетто); 4)рент-сть кап-лу (чистий прибуток, середня величина власного кап-лу); 5)періодичність окупності кап-лу (середня величина власного кап-лу, чистий прибуток); 6)рентабельність підпр (прибуток, підсумок балансу), 7)рент-сть кап-лу (прибуток, власний кап-л).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑