122.Призначення та види фінансових звітів.

Фін звітність - сукупність форм звітності, що містить інформ-ю про фін стан, результати д і рух грош коштів п-ва за звітний період. Фін звітність може бути: а)офіційною; б)додатковою інформацією оперативного хар-у. Фін звіти складені на основі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інф-ції про фін стан для прийняття цими користувачами певних ділових рішень. Найчастіше фін звіти складаються щорічно, щоквартально, а також щомісячно. До основних фін звітів відносяться:

1)баланс - звіт про фін стан п-ва, що відображає його активи, зобов’язання і власний капітал на певну дату. У балансі згруповано господарські засоби з одного боку за їх складом та розміщенням. Б п-ва складається на підставі рівності: Активи=Влас.Капітал+Зобов’язання;

2)звіт про власний капітал - звіт, що відображ зміни у складі власного капіталу п-ва протягом звітнього періоду.

3)Звіт про фін результати - звіт про доходи, витрати і фін результати д п-ва. Цей звіт надає інформацію про результати фінансових операцій за певний період часу, наприклад, за календарний рік або квартал. Цей звіт включає в себе дані оперативного, інвестиц та фін блоків4

4)Звіт про рух грошових коштів - звіт, що відображає надходж і витрати грошових коштів в результаті д-ті п-ва у звітньому періоді.

5)Примітки до фін звітів - сук-ть показників і пояснень, що забезпеч деталіз-ю і обгрунт-сть статей фін звітів.

За допомогою фінансових звітів проводиться фінансовий аналіз з метою:1)Оцінити поточний і перспект-ий фін стан п-ва. 2)Виявити джерела коштів, фін рес-ів, оцінити можливість і доцільність їх використання. 3)Оцінити можливості і реальні темпи розвитку п-ва з врахуванням його фін забезпечення. 4)Оцінити результативність фін-госп д-ті з метою підвищення її ефективності. Фін аналіз буває: горизонт-ий; вертик-ий, трендовий і аналіз відносних показників [коефіцієнтів], факторний аналіз і порівняльний просторовий аналіз.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑