119.Механізм диверсифікації фінансових вкладень підприємства.

Механ-м диверсифікації викор-ся перш за все для нейтралізації негативних фін.наслідків несистематичних видів ризику.Разом з тим,він дозволяє мінімізувати в певній мірі і окремі види систематичних ризиків-валютного,процентного та ін.Принцип дії механізму диверсифікації заснований на розподіленні ризику,які є перепоною їх концентрації.В механізмі диверсифікації фін.ризиків можуть бути викор-ні наступні напрями:1)диверсифікація видів фін.діяльності(викор-ня альтернативних можливостей отримання доходу від різних фін.операцій);2)диверсифікація валютного портфеля підпр-ва (вибір проведення зовнішньоекон-х операцій декількох видів валют);3)диверсифікація депозитного портфеля(розміщення великих сум частково вільних коштів на зберігання в декількох банках); 4)диверсифікація кредитного портфеля(різноманітність покупців продукції під-ва і направлена на зменшення його кредитного ризику);5)диверсифікація портфеля цінних паперів(дозволяє зниження рівня несистематичного ризику портфеля, не зменшуючи при цьому рівня його доходності);6)диверсифікація програми реального інвестування(включення в програму інвестування різних інвес-х проектів з альтернативною галузевою і регіональною направленістю,що дозволяє знизити сукупний ін вест.ризик по програмі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑