ТЕМА 04.

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ.

Питання теми:

1.Фактори суспільного виробництва.

2.Робочий день та його структура.

3.Сутність сукупного суспільного продукту.

4.Сутність національного багатства та його структура.

5.Соціальна та економічна ефективність суспільного

виробництва. Показники економічної ефективності.

Основні терміни теми:

суспільне виробництво, фактори виробництва, матеріальне виробництво, нематеріальне виробництво, соціальна інфраструктура, робочий день, необхідна праця, додаткова праця, додаткова вартість, сукупний суспільний продукт, кінцевий суспільний продукт, валовий національний продукт, чистий продукт, необхідний продукт, національне багатство, основні фонди, оборотні фонди, соціальна ефективність, економічна ефективність, продуктивність праці, трудомісткість, фондовіддача, фондомісткість, матеріаловіддача. Матеріаломісткість.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑