Визначення економіч­ної шкоди внаслідок надмірної плинності персоналу, професійних захворювань і травматизму.

Зменшення плинності робочої сили, викликаною незадоволені­стю орг-єю й умовами праці:

Эс = (Сума) Рті х (1-кт2/Кт1)

де Кт1 - фактичний коеф-т плинності, %;

Кт2 - очікуваний коеф-т плин­ності, %;

 (Сума) Рті середньорічний збиток, заподіюваний п-ству плинністю робочої сили, руб.

Економія в зв'язку зі скорочен­ням проф-ної захворюваності     і вир-чого травмати­зму (Эц) , руб.:

Эн = (Н1-Н2) х Сумарні,

де Н1, Н2 - втрати робочого часу по тимчасовій непрацездат­ності протягом року до і після впровадження заходу,

Сумарні - середній денний роз­мір збитку п-ства в зв'язку з трав­мами і вир-чо обумовленими зах­ворюваннями, (у тому числі вип­лата допомог по непрацездатно­сті, пенсій по інвалідності, вит­рати на придбання устаткування й ін., витрати на санаторно-курор­тне лікування й ін.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112  Наверх ↑