Розділ 2 Прийняття рішень на основі даних

обліку основних засобів

2.1 Характеристика рахунків 10 “Основні засоби”, 13 “Знос

необоротних активів”, 15 “Капітальні інвестиції”

     Рахунок 10 “Основні засоби” активний, призначений для обліку господарських засобів, про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів та орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.

     У таблиці 2.1 наведені субрахунки, які відкриваються до рахунку 10 та їх характеристика.

Таблиця 2.1 - Субрахунки рахунку 10 “Основні засоби”

субрахунку

Назва

субрахунку

Характеристика

1

2

3

101

Земельні ділянки

Відображається вартість земельних ділянок, які придбано відповідно до Указу Президента від 19 січня 1999 року № 32/99 “Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення”

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

До цієї групи основних засобів належать витрати неінвентарного характеру (не пов’язані зі створенням споруд) на культурно-технічні заходи щодо поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського користування, здійснювані за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізування купин, розчистка заростей, очищення водосховищ та інше)

103

Будинки та споруди

Ведеться облік наявності та руху будівель, споруд, їх структурних компонентів і передавальних пристроїв, а також житлових будинків

104

Машини та обладнання

Ведеться рух машин та обладнання

105

Транспортні

засоби

До транспортних засобів належать засоби пересування, призначені для переміщення людей і вантажів, а також магістральні трубопроводи, призначенням яких є транспортування рідких і газоподібних речовин від постачальника до місця їх перебування

 

Закінчення таблиці 2.1

1

2

3

106

 

Інструменти, прилади та інвентар

 

До інструментів належать: ріжучі, ударні, давлючі та ущільнюючі знаряддя праці, включаючи ручні механізовані знаряддя, які працюють за допомогою електроенергії, стисненого повітря тощо, а також будь-які пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт та інше. До виробничого інвентарю та приналежностей належать предмети виробничого призначення, які використовуються для полегшення виробничих операцій під час роботи, обладнання для охорони праці, ємності для зберігання рідких і сипких тіл

107

Робоча і продуктивна худоба

До цієї групи належать: робоча худоба – коні, воли, верблюди, віслюки та інші робочі тварини, продуктивна худоба – корови, бики-плідники, буйволи та яки, жеребці - плідники та племінні кобили тощо

108

Багаторічні насадження

До цієї групи основних засобів належать всі штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку

109

Інші основні засоби

Всі інші основні засоби, які не обліковуються на зазначених вище субрахунках рахунку 10 “Основні засоби”

 

     Рахунок 13 “Знос необоротних активів” пасивний (контрактивний) балансовий, регулюючий.

Рахунок 15 “Капітальні інвестиції” активний. Балансовий, призначений для обліку господарських засобів, тобто для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

2.2 Документування господарських операцій з обліку

 основних засобів

Рух основних засобів, пов’язаних із здійсненням господарських операцій з надходження, внутрішнього переміщення та вибуття основних засобів оформлюються за допомогою типових форм первинної облікової документації (див. таблицю 2.2).


 

Таблиця 2.2 - Типові форми первинного обліку основних засобів

№ форми

Назва

ОЗ-2

Акт приймання-здачі відремонтованих реконструйованих та модернізованих об’єктів

ОЗ-3

Акт на списання основних засобів

ОЗ-4

Акт на списання авт3отранспортних засобів

ОЗ-5

Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини

ОЗ-6

Інвентарна картка обліку основних засобів

ОЗ-7

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів

ОЗ-8

Картка обліку руху основних засобів

ОЗ-9

Інвентарний список основних засобів (за місцем їх знаходження, експлуатації)

ОЗ-14

Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)

ОЗ-15

Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)

ОЗ-16

Розрахунок амортизації по автотранспорту

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑