Розділ 22 прийняття рішень на основі Обліку

розрахунків з оплати праці та з учасниками  

22.1 Заробітна плата: поняття, види та форми

Заробітна плата це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану роботу. Основною організацією оплати праці є тарифна система оплати праці – сукупність правил, за допомогою яких забезпечується оцінка праці.

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами праці, які зафіксовані у вигляді тарифних ставок та відрядних розцінок для працівників і посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за роботу, виконану понад встановлених норм.

На підприємстві застосовують дві форми оплати праці: погодинну і відрядну. Існують різновиди цих форм, які називають системами оплати праці: проста погодинна, погодинна-преміальна, пряма відрядна, підрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑