13.3 Рішення з обліку касових операцій та операцій

 з іншими грошовими коштами

Облік операцій на підприємстві можна підрозділити на дві частини:

-              касові операції;

-              операції з іншими грошовими коштами.

Тоді функцію ефективності обліку операцій можна записати у такому вигляді

,                     (13.1)

де  - касові операції підприємства;

 - операції з іншими грошовими коштами підприємства;

 - рік обліку грошових операцій та операцій з іншими грошовими коштами;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера у сфері обліку грошових операцій та операцій з іншими грошовими коштами.

Касові операції підприємства складаються з надходження та витрачення готівки.

Надходження готівки за джерелами надходження можна підрозділити за групами:

-              від реалізації;

-              від підзвітних осіб;

-              від дебіторів;

-              з поточного рахунку;

-              з валютного рахунку.

Витрачення готівки також може бути підрозділено за групами:

-              у підзвіт;

-              кредиторам;

-              оплата праці;

-              на рахунки у банки;

-              оплата витрат.

Тому ефективність обліку касових операцій можна описати функцією, яка має вигляд

,                       (13.2)

де  - матриця розмірності  надходження готівки у касу підприємства;

 - матриця розмірності  витрачення готівки з каси підприємства;

 - касова операція.

Інші кошти підприємства складаються з поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок та коштів у дорозі. Рух інших грошових коштів також характеризується їх надходженням та вибуттям на підприємстві. З урахуванням цієї класифікації ефективність проведення операцій з іншими грошовими коштами можна розглядати як функцію такого типу

,                       (13.3)

де  - матриця розмірності  надходження інших грошових коштів на підприємстві;

 - матриця розмірності  витрачення інших грошових коштів на підприємстві;

 - вид операції з іншими грошовими коштами.

Тоді з урахуванням формул (13.2)-(13.3) функцію (13.1) можна переписати у таким чином:

.         (13.4)


 

Розділ 14 Прийняття рішень на основі бухгалтерського обліку операцій на рахунках в банку

14.1 Основні поняття з обліку грошових коштів на рахунках в

 банку

     Безготівкові рахунки – це перерахування грошових коштів з рахунку підприємства–платника на рахунок підприємства–отримувача. Фінансовим посередником в цих розрахунках є банк, який надає послуги своїм клієнтам – підприємствам за допомогою поточного рахунку.

     Поточний рахунок – це рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку для зберігання грошових коштів та проведення операцій на розрахунках підприємства.

     Суб’єкти підприємницької діяльності можуть використовувати чеки для розрахунків за товари, роботи, послуги. Для цього певна сума коштів вноситься, депонується за особливий рахунок - рахунок лімітованої чекової книжки. У межах цього ліміту підприємства виписують розрахункові чеки постачальникам.

     Акредитив – доручення банку-покупцю банкові-постачальнику провести оплату за відвантажену продукцію, товар, надані послуги на підставах, обумовлених у цьому дорученні. Існують три форми акредитиву: безвідзивний підтверджений, безвідзивний непідтверджений і відзивний.

     Порядок ведення обліку коштів на поточному рахунку наведено на рисунку 14.1.

 


 

Рисунок 14.1 - Порядок ведення обліку коштів на поточному рахунку

14.2 Характеристика рахунку 31 “Рахунки в банках”

Рахунок 31 “Рахунки в банках” - активний, балансовий, призначений для обліку наявності та руху грошових коштів, які знаходяться на рахунках в банку і можуть бути використані для поточних операцій.

Для здійснення операцій на поточному рахунку до банка подаються документи, форми яких затверджені НБУ. Документи, які надходять до банку, дійсні лише при наявності підписів, ідентичних підписам у банківській картці.

Банк реєструє всі здійснені операції з надходження та списання коштів з поточного рахунку в спеціальній виписці з особливого рахунку з доданням виправдовуючих документів. Виписка - це фактично другий примірник особистого рахунку підприємства, відкритого банком.

За дебетом виписки відбивається списання грошових коштів з поточного рахунку, а за кредитом – надходження коштів на поточний рахунок.

Платіжне доручення є розпорядженням обслуговуючому банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства, оформленим на спеціальному бланку.

Платіжна вимога – дорученя – це комбінований документ, який складається з двох частин: верхньої – вимога постачальника (отримувача коштів) та нижньої – доручення платника своєму банку про перерахування з його рахунку визначених сумм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑