19.6 Облік довгострокових зобов’язань з оренди

Для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди, призначено рахунок 53 “Довгострокові зобов’язання з оренди”.

Типові проводки за рахунком 53 представлені в таблиці 19.5.


Таблиця 19.5 – Бухгалтерські проводки з обліку довгострокових

               зобов’язань оренди

№ з/п

Зміст господарської

операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Отримано устаткування на умовах фінансової оренди

104 “Машини та обладнання”

531 “Зобов’язання з фінансової оренди”

2

Відбита поточна частина зобов’язання з фінансової оренди

531 “Зобов’язання з фінансової оренди”

61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”

 

19.7 Облік інших довгострокових зобов’язань

Рахунок 55 “Інші довгострокові зобов’язання” призначений для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами. Зокрема, на цьому рахунку відбивається відстрочена відповідно до законодавства заборгованість з податків, зборів, фінансова допомога на зворотній основі тощо.

Типові проводки за рахунком 55 “Інші довгострокові зобов’язання” представлені в таблиці 19.6.

Таблиця 19.6 – Бухгалтерські проводки з обліку інших довгострокових

               зобов’язань

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Надійшла поворотна фінансова допомога в касу

30 “Каса”

55 “Інші довгостро-кові зобов’язання”

2

Надійшла поворотна фінансова допомога на поточний рахунок в банку

31 “Рахунки в банках”

55 “Інші довгострокові зобов’язання”

3

Переведена до складу поточних зобов’язань заборгованість з податків після завершення відстрочки

55 “Інші довгострокові зобов’язання”

61 “Поточна за-боргованість за довгостроковими зобов’язаннями”

4

Списання на доходи заборгованості, за якою минув строк позовної давності

55 “Інші довгострокові зобов’язання”

74 “Інші доходи”

5

Погашено заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями за рахунок грошових коштів

30 “Каса”,

31 “Рахунки в банках”

55 “Інші довгострокові зобов’язання”

6

Погашено заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями за рахунок позик банку

55 “Інші довгострокові зобов’язання”

50 “Довгострокові позики”, 60 “Корот-кострокові позики”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑