21.6 Рішення з обліку нетоварних операцій

Нетоварні операції підприємств підрозділяються за групами:

1)                 короткострокові кредити;

2)                 поточні зобов’язання за довгостроковими зобов’язаннями;

3)                 короткострокові векселі видані;

4)                 податки та платежі;

5)                 інші нетоварні операції.

Ефективність обліку нетоварних операцій складається з ефективності обліку кожної виділеної групи. Тому загальну функцію ефективності обліку нетоварних операцій можна записати у такому вигляді:

, (21.1)

де  - вектор-функція ефективності операцій підприємства з короткостроковими кредитами;

Pz - вектор-функція ефективності поточних зобов’язань за довгостроковими зобов’язаннями;

      - вектор-функція ефективності операцій підприємства з короткостроковими векселями виданими;

Pp – вектор-функція ефективності сплачених податків та виконаних платежів;

*     - вектор-функція ефективності інших нетоварних операцій;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера у сфері обліку нетоварних операцій;

t – рік проведення обліку нетоварних операцій підприємства.

Кожну вектор-функцію, яка входить до функції (21.1), можна уявити як функцію від кінцевої множини параметрів.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑