25.2 Характеристика П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової

 звітності”

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності в Україні, а також вимоги до визнання і розкриття елементів звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб всіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) і консолідованої фінансової звітності.

Фінансові звіти відбивають фінансові результати операцій та інших подій, об’єднуючи їх в групи за економічними характеристиками (таблиця 25.2).

Таблиця 25.2 - Групи елементів фінансових звітів та їх визначення

Назва звіту

Групи елементів звіту

 

Визначення

 

Баланс

Активи

Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому

Зобов'язання

Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди

Власний капітал

Частина в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань

Звіт про фінансові результати

Доходи

Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власника)

Витрати

Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑