22.2 Характеристика рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці”

На рахунку 66 ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом з оплати праці, а також розрахунки за неодержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами). За кредитом рахунку 66 відбивається нарахована працівникам заробітна плата, а за дебетом – виплата заробітної плати, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції і товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання з сум оплати праці персоналу.

Аналітичний облік розрахунків з заробітною плати ведеться на підприємстві за кожним працівником. При нарахуванні та видачі заробітної плати кожному працівнику необхідно зробити такі бухгалтерські записи (таблиця 22.2).

Таблиця 22.2 Облік нарахувань та видачі заробітної плати

№з/п

Зміст господарської

операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Нарахована заробітна плата працівнику А

23 “Виробни-цтво”

661 “Розрахунки за заробітною платою”

400,0

 

Продовження таблиці 22.2

1

2

3

4

5

2

Нараховані:

- збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (400,0 x32 %)

23 “Виробництво”

651 “За пенсійним забезпеченням”

128,0

- збір на обов’язкове соціальне страхування (400,0 x 4 %)

23 “Виробництво”

652 “За соціальним страхуванням”

16,0

- збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття (400,0 x 2 %)

23 “Виробництво”

653 “За страхуванням на випадок безробіття”

6.0

3

Утримані:

- збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (400,0 x 2 %)

661 “Розрахунки за заробітною платою”

651 “За пенсійним забезпеченням”

6,0

- збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття (400,0 x 0,5 %)

661 “Розрахунки за заробітною платою”

653 “За страхуванням на випадок безробіття”

2,0

- прибутковий податок (400,0 x 20 %)

661 “Розрахунки за заробітною платою”

641 “Розрахунки за податками”

80,0

4

Видана заробітна плата працівнику А

661 “Розрахунки за заробітною платою”

301 “Каса в національній валюті”

310,0

 

22.3 Типові документи господарських операцій

Відповідно до наказів Міністерства статистики України від 09.10.95 р. № 253 і від 27.10.95 р. № 277 затверджені типові форми первинного обліку особового складу (дивись таблицю 22.3).

Таблиця 22.3 Типові форми первинного обліку особового складу

№ з/п

Номер типової форми

Назва типової форми

1

2

3

1

П-1

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу

2

П-2

Особова картка

3

П-3

Алфавітна картка

 

Закінчення таблиці 22.3

1

2

3

4

П-4

Особова картка фахівця з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструк-торські і технологічні роботи

5

П-5

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу

6

П-6

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

7

П-7

Список про надання відпустки

8

П-8

Наказ (розпорядження) про припинення дії трудового договору (контракту)

9

П-12

Табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати

10

П-13

Табель обліку використання робочого часу

11

П-14

Табель обліку використання робочого часу

12

П-15

Список осіб, які працювали у понаднормовий час

13

П-16

Листок обліку простоїв

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑