10.4 Рішення з обліку напівфабрикатів власного виробництва

Облік напівфабрикатів власного виробництва відповідно до таблиці 12.2 повинен проводитися за такими показниками:

*        оприбутковані на склад напівфабрикати власного виробництва;

*        оприбутковані лишки напівфабрикатів;

*        вартість зберігання лишків напівфабрикатів;

*        втрати від нестачі напівфабрикатів власного виробництва;

*        втрати напівфабрикатів внаслідок стихійного лиха, пожежі тощо;

*        втрати від браку напівфабрикатів власного виробництва;

*        втрати від уцінки напівфабрикатів.

Тоді ефективність обліку напівфабрикатів власного виробництва буде описуватися функцією такого типу

,    (10.2)

де  - вектор-функція оприбуткованих на склад напівфабрикатів власного виробництва;

 - вектор-функція оприбуткованих лишків напівфабрикатів;

 - вектор-функція вартостей зберігання лишків напівфабрикатів;

 - вектор-функція втрат від нестачі напівфабрикатів власного виробництва;

 - вектор-функція втрат напівфабрикатів внаслідок стихійного лиха, пожежі тощо;

 - вектор-функція втрат напівфабрикатів від браку напівфабрикатів власного виробництва;

 - вектор-функція втрат від уцінки напівфабрикатів;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера в сфері обліку напівфабрикатів власного виробництва;

 - рік проведення обліку витрат від браку;

 - вид напівфабрикату власного виробництва.

Особливістю функції ефективності (10.1)-(10.2) є те, що облік витрат від браку продукції та облік напівфабрикатів власного виробництва вважаються ефективними, якщо брак у виробництві продукції і, як наслідок, витрати, які пов¢язані з його виправленням, та витрати на напівфабрикати будуть мінімальними.


Розділ 11 Прийняття рішень на основі даних

бухгалтерського обліку готової продукції

11.1 Класифікація готової продукції

     До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та пройшла випробування, приймання, укомплектування з умовами договорів, відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з діючим порядком прийняття продукції.

Класифікація готової продукції за ознакою визначення її характеру наведена на рисунку 11.1.

 


  

  

 

опредмечена;

результати виконаних робіт,

наданих послуг

готова;

напівфабрикати;

неготова (незавершене

виробництво)

Куб: За технологічною складністю
проста;

складна (основна, побічна,

супутня)   

Рисунок 11.1 - Класифікація готової продукції за її характером

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑