Класифікація резерві підвищення ефективності виробництва

1. За місцем утворення: внутрішньо-виробничі, галузеві, регіональні, національні;

2. За простими моментами процесів праці: поліпшення використання трудових ресурсів; засобів праці; предметів праці.

3.За способами виявлення: явні (негативні відхилення і втрати відображені в звітності); приховані (виявлені через порівняння з іншими об’єктами).

4.За напрямами мобілізації на базі вдосконалення: - якості продукції на стадії її проектування і виготовлення; - підготовки виробництва; - техніки виробництва; - технології виробництва; - організації виробництва і праці; - організації управління; - економічного стимулювання.

5. За строками використання: поточні, перспективні.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Вивчивши інформаційні матеріали теми студент повинен засвоїти та закріпити набуті орієнтуватись в перспективах розвитку економічного аналізу. Чітко засвоїти основні специфічні терміни та категорії економічного аналізу та вміло їх використовувати в процесі вивчення курсу. Засвоєння матеріалів теми дасть можливість:

визначити та обґрунтувати роль, значення економічного аналізу за умов ринкових відносин;

орієнтуватись у відмінностях підходів до економічного аналізу за умов командно-адміністративної та ринкової системи господарювання;

володіти інформацією щодо основних етапів та перспектив розвитку економічного аналізу;

закріпити основні теоретичні знання щодо предмету, методу та завдань курсу економічний аналіз;

засвоїти, вільно володіти та доцільно використовувати основні категорії та терміни курсу в процесі досліджень з економічного аналізу.

Література для самоосвіти: [7, с. 7-51; 126-158]; [28, с. 27-43; 81-118]; [4, с. 9-43; 60-92]; [20, с.6-36; 55-64]; [10, с.9-21; 32-40];[30, с.6-29; 43-179].

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Суть та значення економічного аналізу за умов ринкових відносин.

2. Етапи розвитку економічного аналізу та їх характеристика.

3. Перспективи розвитку економічного аналізу.

4. Предмет, мета й завдання економічного аналізу.

5. Основні категорії економічного аналізу та їх значення при вивченні курсу.

6. Поняття факторів та їх класифікація.

7. Поняття резервів та їх види.

8. Поняття ресурсів та їх класифікація за сучасних умов господарювання.  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑