Тема 7. Аналіз стану, структури та ефективності використання основних фондів підприємства.

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ  

1. Значення, зміст, завдання та інформаційне забезпечення аналізу основних засобів.

2. Аналіз складу, структури, технічного стану основних фондів і забезпеченості підприємства засобами праці.

3. Аналіз фондовіддачі.

4. Аналіз використання виробничого обладнання.

5. Аналіз використання виробничих площ.

Основні терміни теми: основні засоби, необоротні активи, фондовіддача, машиновіддача, фондомісткість, фондоозброєність, активна і пасивна частина основних засобів, виробнича потужність, виробнича площа..

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

Аналіз стану, структури та ефективності використання основних фондів підприємства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑