6.5. Методика визначення впливу факторів, пов’язаних з використанням трудових ресурсів, на обсяг продукції.

Обсяг виробництва продукції (В) змінюється під впливом таких трудових факторів: зміни чисельності персоналу, його структури, тривалості робочого року, дня, годинного виробітку робітника. Зв’язок між показниками можна виразити наступною формулою:

Таблиця 6.6 Дані для факторного аналізу випуску продукції

 

Показник

Минулий рік

Звітний

рік

Темп

зростання,

 %

1. Обсяг продукції, тис. грн.

7416,2

5668,7

76,4

2. Чисельність персоналу, чол.

180

185

102,8

з нього робітників

140

150

107,1

3. Відпрацьовано людино-днів

35000

38250

109,3

4. Відпрацьовано людино-годин

273000

306000

112,1

 

Приріст по обсягу продукції проти минулого року становить +1745,7 тис. грн. Для розрахунку впливу факторів способом відносних різниць побудуємо допоміжну таблицю 6.7.

Таблиця 6.7 Факторний аналіз обсягу продукції

 

Показники

Темп

зростання

 (індекс)

Різниця в темпах зростання

Вплив

факторів,

тис. грн

(7416,2*гр.3)

Фактор

1

2

3

4

5

1.Чисельність персоналу

1,028

1,028-1= +0,028

+207,7

Ч п

2.Чисельність робітників

1,071

1,071-1,028= +0,043

+318,9

ПВ р

3.Кількість людино-днів

1,093

1,093-1,071= +0,022

+163,2

Д

4.Кількість людино-годин

1,121

1,121-1,093= +0,028

+207,7

Т

5.Обсяг продукції, грн

0,764

0,764-1,121= -0,357

-2647,6

ПП р г

Сумарний вплив

х

-0,236

-1750,1

х

 

Отже, усі фактори, крім годинного виробітку, справили позитивний вплив на приріст обсягу продукції. Але вплив останнього фактора вирішальний. Розбіжність між абсолютним приростом обсягу продукції і сумарним впливом факторів пояснюється заокругленнями при визначенні темпів зростання показників.

 Виходячи з результатів факторного аналізу, можна зробити висновок, що можливості збільшення обсягу виробництва перш за все пов’язані з необхідністю підвищення годинного виробітку одного робітника.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑