Тема 9. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції.

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ  

1. Значення, завдання, зміст і джерела аналізу витрат на виробництво та собівартості продукції  

2. Основні показники собівартості продукції та методика їх аналізу.

3. Аналіз витрат операційної діяльності за економічними елементами.  

4. Аналіз прямих матеріальних витрат.

5. Аналіз прямих витрат на оплату праці.

6. Аналіз загальновиробничих витрат.

Основні терміни теми: витрати діяльності, адміністративні витати виробнича собівартість, собівартість реалізованої продукції, прямі витрати, непрямі витрати, витрати на збут.

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑