6.3. Аналіз використання робочого часу.

Обсяг випуску продукції залежить не тільки від чисельності працюючих, а й від кількості затраченої на виробництво праці, тобто від величини робочого часу.

Основним джерелом даних для аналізу використання фонду робочого часу є статистична форма №3-ПВ “Звіт про використання робочого часу”. Дані таблиці 6.3.свідчать про те, що порівняно з минулим періодом фонд робочого часу збільшився на 8229 тис. людино-годин.

Таблиця 6.3 Дані для аналізу використання робочого часу, людино-годин

 

Показник

Минулий

 рік

Поточний

 рік

Зміна

(+, -)

Фонд робочого часу, всього

348596

356825

+8229

Відпрацьовано часу, всього

 в т.ч.:

205284

206416

+1132

- надурочно

-

-

-

Не відпрацьовано часу, всього

143312

150409

+7097

в т.ч.:

- щорічні відпустки

12890

14536

+1646

- тимчасова непрацездатність

2724

2846

+122

- навчальні відпустки та інші неявки,

передбачені законодавством

-

248

+248

- неявки з дозволу адміністрації

124080

128569

+4489

- відпустки за ініціативою адміністрації

-

-

-

- простої

3618

4210

+592

- прогули

-

-

-

- масові невиходи

-

-

-

- інші причини

-

-

-

 

Додатній приріст має місце по кількості відпрацьованого і не відпрацьованого часу. На підприємстві зросла тривалість щорічних відпусток, час тимчасової непрацездатності. Неявки з дозволу адміністрації збільшились на 4489 тис. людино-годин. Негативно характеризується збільшення часу простоїв.

В процесі проведення аналізу важливо проаналізувати відхилення фактичного фонду робочого часу від планового. Якщо фактичний фонд часу менший, ніж плановий, це свідчить про наявність втрат робочого часу. Втрати робочого часу поділяються на цілодобові та внутрішньозмінні.

Кінцеві виробничі результати головним чином залежать від ефективності використання часу робітниками. Узагальнюючим показником ефективності використання робочого часу є загальна кількість людино-годин, відпрацьованих всіма робітниками ( К люд.-год.). Даний показник змінюється під впливом таких факторів: зміни чисельності робітників (Ч), зміни тривалості робочого року

(Т р р ); зміни тривалості робочого дня (Т рд). Залежність між показниками виражається такою формулою:

Розрахунок впливу факторів здійснюється способами елімінування, індексним методом тощо.

З таблиці 6.4.видно.щ загальна кількість відпрацьованих робітниками людино-годин порівняно з минулим роком збільшилась на 33000.

Таблиця 6.4 Дані для факторного аналізу використання робочого часу

 

Показник

Минулий

 рік

Поточний рік

Зміна

(+, -)

Відпрацьовано робітниками людино-годин

273000

306000

+33000

Середньооблікова чисельність робітників, чол..

140

150

+10

Середня тривалість робочого року, дні

250

255

+5

Середня тривалість робочого дня, год.

7,8

8,0

+0,2

 

Визначимо вплив факторів на цей приріст:

- зміни чисельності робітників:

 +10*250*7,8=+19500 (людино-годин);

- зміни середньої тривалості робочого року: 

 +5*150*7,8=+5850 (людино-годин);

- зміни середньої тривалості робочого дня:

 +0,2*150*255=+7650 (людино-годин).

Сумарний вплив факторів дорівнює: 33000 людино-годин (19500+5850+7650).

Отже, усі фактори забезпечили позитивний приріст загальної кількості відпрацьованих робітниками людино-годин.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑