Тема 11. Аналіз фінансового стану підприємства.

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ  

1. Значення, завдання, зміст, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану.

2. Аналіз активів і пасивів підприємства.

3. Аналіз показників фінансової стійкості

4. Аналіз ліквідності і платоспроможності.

5. Аналіз показників ділової активності та ефективності діяльності.

Основні терміни теми: фінансовий стан, фінансова стійкість, платоспроможність, ліквідність, активи, власний капітал, зобов’язання, ділова активність.

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

Аналіз фінансового стану підприємства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑