УЗАГАЛЬНЕННЯ

Важливим об’єктом економічного аналізу є фінансові результати. Вони можуть бути позитивними і негативними. Прибуткова діяльність підприємства передбачає перевищення доходів підприємства над відповідними витратами.

Фінансові результати визначаються по видах діяльності підприємства. Основним джерелом аналізу є “Звіт про фінансові результати”. Інформація звітності дозволяє проаналізувати процес формування фінансових результатів, вивчити їх динаміку, з’ясувати вплив зміни відповідних доходів та витрат на приріст фінансових результатів, встановити причини збитків та зменшення прибутку.

Показники рентабельності є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства. Рентабельність відображає ступінь прибутковості його діяльності. і вимірюється співвідношенням прибутку до величини продукції, відповідних ресурсів, чи власного капіталу. Показники рентабельності характеризують ефективність господарської діяльності.

Література для самоосвіти: 5, 7,10,11,12,16,17,23,25,27,29,31.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Формування фінансових результатів відповідно до П(С) БО 3 ”Звіт про фінансові результати.

2. Завдання та інформаційне забезпечення фінансових результатів.

3. Аналіз доходів, витрат, і фінансових результатів від операційної діяльності.

4. Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів від інвестиційної діяльності.

5. Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів від фінансової діяльності.

6. Аналіз чистого прибутку (збитку).

7. Факторний аналіз валового прибутку.

8. Структурний аналіз доходів і витрат діяльності підприємства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑