10.3. Факторний аналіз валового прибутку.

Валовий прибуток - це перевищення чистого доходу від реалізації продукції над собівартістю реалізованої продукції.

 Величина валового прибутку залежить від таких основних факторів:

- зміни обсягу реалізації;

- зміни собівартості реалізованої продукції;

- зміни цін на продукцію;

- зміни структури продукції за рентабельністю;

Методику факторного аналізу валового прибутку розглянемо на такому прикладі (табл.. 10.4).

Таблиця 10.4 Дані для факторного аналізу валового прибутку, тис. грн.

 

Показники

За планом

За планом на

фактичну

реалізацію

За звітом

Чистий дохід від реалізації

9100,0

9145,5

9004,5

Собівартість реалізованої продукції

6350,9

6382,7

7434,9

Валовий прибуток

2749,1

2762,8

1569,6

 

Валовий прибуток порівняно з планом збільшився на 1179,5 тис.грн. (1569,6-2749,1).

Визначимо вплив факторів на відхилення фактичного валового прибутку від планового:

Вплив зміни обсягу реалізації. Визначаємо приріст обсягу реалізації у відсотках проти базисного періоду (по показнику собівартість реалізованої продукції):

 (6382,7/6350,9*100)-100=+0,5%;

 (2479,1*0,5)/100= +1374,6 ( тис.грн.).

 Це збільшення валового прибутку внаслідок збільшення обсягу реалізації.

Вплив зміни собівартості продукції.  

7434,9-6382,7 = +1052,2( тис.грн.)  

 Внаслідок підвищення собівартості продукції валовий прибуток зменшився на 1052,2 тис.грн.

Вплив зміни цін на продукцію.  

9004,5-9145,5= -141,0 (тис.грн. )

На цю суму зменшився валовий прибуток внаслідок зниження цін на продукцію

Вплив зміни структури продукції (сальдовий метод).  

 1179,5 - (1374,6-1052,2-141,0)= +998,1 ( тис.грн) - збільшення валового прибутку внаслідок покращення структури продукції.

Валовий прибуток порівняно з планом збільшився внаслідок збільшення обсягу реалізації продукції і покращення структури продукції за рентабельністю.

Резервом можливого збільшення валового прибутку є відповідне зниження собівартості продукції.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑