УЗАГАЛЬНЕННЯ

Одним з головних факторів, що впливає на величину прибутку, є рівень матеріальних запасів. Виручка від реалізації та прибуток з'являться лише тоді, коли предмети праці, використані в процесі виробництва, перенесуть свою вартість на вартість виготовленого продукту та знайдуть кінцевого споживача. Тому стабільна забезпеченість матеріальними ресурсами та ефективне їх використання є необхідною умовою функціонування та розвитку будь-якого підприємства. Здійснюючи аналіз матеріальних ресурсів, визначають резерви підвищення ефективності їх використання на підприємстві. Основними завданнями аналізу є вивчення забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та оцінка ступеня їх використання у виробництві. Загальними показниками використання матеріальних ресурсів є матеріаловіддача та матеріаломісткість. За їх допомогою аналізується ефективність використання усіх матеріальних ресурсів. Окремі показники матеріаломісткості дають змогу вивчити рівень використання окремих матеріалів.

Література для самоосвіти: 7,10,11,12,17,27,31.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Значення та завдання аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів в умовах ринкових перетворень в Україні.

2. Основні джерела аналізу матеріальних ресурсів.

3. Аналіз стану матеріально-технічного постачання.

4. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.

5. Характеристика показників матеріаловіддачі та матеріаломісткості та методика їх аналізу.

6. Аналіз впливу ефективності використання матеріальних ресурсів на обсяг продукції.

7. Оцінка невиправданих перевитрат матеріалів.

8. Шляхи покращення використання матеріальних ресурсів..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑