Тема 8. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання.

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ  

1. Значення, завдання, зміст і джерела аналізу матеріальних ресурсів.

2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та оцінка стану матеріально-технічного постачання.

3. Аналіз використання матеріальних ресурсів у виробництві.

Основні терміни теми: матеріальні ресурси, оборотні активи, виробничі запаси, матеріально-технічне постачання, матеріаломісткість, матеріаловіддача

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑