Тема 4. Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг.

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ  

1. Значення, зміст, завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробничої діяльності.

2. Основні показники обсягу продукції та аналіз їх динаміки.

3. Аналіз асортименту та структури продукції.

4. Аналіз якості продукції.

5. Аналіз ритмічності виробництва продукції

Основні терміни теми: товарна продукція, валова продукція, економічна діяльність, асортимент, структура продукції, якість, ритмічність виробництва, рівномірність випуску продукції.

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑