40.Документальне оформлення та облік надходження, реалізації та іншого вибуття товарів в оптовій торгівлі.

В оптових торгівельних підприємствах використовують такі способи зберігання й обліку товарів.Порядок організації аналітичного обліку товарів на оптових базах і складах може бути партіонним (облікують кожну партію товарів, що надійшли), сортовим (товари зберігають і облікову­ють за ґатунками) та оперативно-бухгалтерським. За партіонного способу окремо зберігають і обліковують кож­ну партію товарів, що надійшли. На кожну партію товарів випи­сують товарний ярлик і нумерують. Номер партії вказують на прибуткових і видаткових докумен­тах, надходження і відпуск товарів вказують у ярлику і у картці складського обліку товарів. При сортовому способі товари зберігають за їхніми видами й сортами. Облік товарів ведуть за кількістю та вартістю у картках складського обліку. Картки складського обліку товарів відкривають: за партіонно­го способу обліку на кожну партію, при сортовому на ко­жен вид (ґатунок) товарів. В оптовій торгівлі найпоширенішим є оперативно-бухгалтер­ський (сальдовий) метод обліку товарів. Якщо торгівельне підприємство відмовилося від сплати розрахун­ково-грошових документів постачальника, воно має повідомити його про це, прийняти товари на відповідальне зберігання й обліковувати їх на позабалансовому рахунку до одержання вказівок постачальника про повернення товарів, переадресування або реалізацію їх. Під час реалізації товарів зі складів відпуск їх здійснюють на підставі рахунків-фактур, в яких указують асортимент і кількість товарів, що відпускаються. Після відпуску (відвантаження) това­рів рахунок-фактуру використовують для виписування платіжних документів для одержання оплати від покупця. Аналітичний облік відвантажених товарів ведуть за кожним платіжним документом у відомостях обліку відвантажених і реа­лізованих товарів. Дохід від продажу (реалізації) товарів підприємствами обліко­вують на субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» рахунка 70 «Доходи від реалізації». Відображення операцій за оптової торгівлі: надходження товарів від постачальників (за купівельною вар­тістю, без ПДВ):

Дебет рахунка 281                       Кредит рахунка 631

Вхідний ПДВ відносять до податкового кредиту:

Дебет рахунка 641                       Кредит рахунка 631

Відвантаження (реалізація) товарів покупцям:

Дебет рахунка 36 Кредит рахунка 702

Списують собівартість реалізованих товарів (купівельну вар­тість товарів):

Дебет рахунка 902                       Кредит рахунка 281

Податкове зобов'язання податку на додану вартість:
    
Дебет рахунка 702                  Кредит рахунка 641

Списують витрати обігу:

  Дебет рахунка 791                      Кредит рахунків 92, 93

Закриття субрахунку 702 на результати діяльності:
    
Дебет рахунка 702                  Кредит рахунка 791

 Віднесення собівартості реалізованих товарів на результати діяльності:

Дебет рахунка 791                       Кредит рахунка 902

Синтетичний та аналітичний облік відвантаження й реалізації товарів в оптових підприємствах ведуть аналогічно до обліку ре­алізації готової продукції на промислових підприємствах

 

 

41 Аналітичний облік товарів в оптовій торгівлі.

В оптових торгівельних підприємствах використовують такі способи зберігання й обліку товарів.

Порядок організації аналітичного обліку товарів на оптових базах і складах може бути партіонним (облікують кожну партію товарів, що надійшли), сортовим (товари зберігають і облікову­ють за ґатунками) та оперативно-бухгалтерським. За партіонного способу окремо зберігають і обліковують кож­ну партію товарів, що надійшли. На кожну партію товарів випи­сують товарний ярлик і нумерують. Номер партії вказують на прибуткових і видаткових докумен­тах, надходження і відпуск товарів вказують у ярлику і у картці складського обліку товарів.

При сортовому способі товари зберігають за їхніми видами й сортами. Облік товарів ведуть за кількістю та вартістю у картках складського обліку.Картки складського обліку товарів відкривають: за партіонно­го способу обліку на кожну партію, при сортовому на ко­жен вид (ґатунок) товарів.В оптовій торгівлі найпоширенішим є оперативно-бухгалтер­ський (сальдовий) метод обліку товарів.Якщо торгівельне підприємство відмовилося від сплати розрахун­ково-грошових документів постачальника, воно має повідомити його про це, прийняти товари на відповідальне зберігання й обліковувати їх на позабалансовому рахунку до одержання вказівок постачальника про повернення товарів, переадресування або реалізацію їх.Під час реалізації товарів зі складів відпуск їх здійснюють на підставі рахунків-фактур, в яких указують асортимент і кількість товарів, що відпускаються. Після відпуску (відвантаження) това­рів рахунок-фактуру використовують для виписування платіжних документів для одержання оплати від покупця. Аналітичний облік відвантажених товарів ведуть за кожним платіжним документом у відомостях обліку відвантажених і реа­лізованих товарів

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑