27. Облік доходів та фінансових результатів підрядних будівельних організацій

Передання готових об'єктів будівництва забудовникові оформ­ляють залежно від встановленої між сторонами форми розрахун­ків: актом приймання виконаних робіт по завершеному будівницт­вом об'єкту (ф. № КБ-2) або довідкою про вартість виконаних робіт і витрат за технологічними етапами й комплексними робо­тами (типова форма № 3). Ці регістри складають згідно із журна­лом обліку виконаних робіт (типова форма № КБ-6). Розрахунки здійснюють на підставі підписаної замовником довідки про вартість виконаних підрядних робіт і витрат за фор­мою № КБ-3. Довідку за формою № КБ-3 щомісяця складають фахівці будівельного підприємства для визначення вартості ви­конаних обсягів підрядних робіт та витрат і проведення розрахун­ків за виконані підрядні роботи на будівництві. Актами здачі робіт за формою № 2 оформляють розрахунки за виконані будівельні роботи за окремими конструктивними еле­ментами.Роботи, виконані за договором субпідряду, приймає генпідрядник у присутності представника замовника на підставі складеної субпід­рядником довідки за формою № КБ-3. Наявність довідки є обов'яз­ковою умовою для здійснення розрахунків за виконані роботи. Собівартість реалізованих будівельно-монтажних робіт, вико­наних власними силами, списують наприкінці місяця на рахунок 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» рахунка 90 «Собі­вартість реалізації»:

Дебет рахунка 903                       Кредит рахунка 230

Для обліку доходів від будівельного контракту використову­ють субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Нарахування доходу відображають:

Дебет рахунка 36 Кредит рахунка 703

Нарахування податкового зобов'язання за ПДВ:

Дебет рахунка 703                       Кредит рахунка 641

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑