4.Ціна землі

В суспільстві, для якого характерна приватна власність на землю, земля виступає як об’єкт купівлі-продажу. Земля купується як для виробництва сільськогосподарських продуктів, так і для видобутку корисних копалин, для забудови, будівництва транспортних магістралей, аеропортів, спортивних споруд, АЕС, ГЕС, теплових електростанцій, військових об’єктів і т.д.

Слід розрізняти ціну землі як продукт праці і як продукт природи. Ціна землі як продукт праці включає витрати на обробіток ґрунту та його покращання, тобто земля виступає як продукт праці землероба і стає матеріальним носієм вартості. Ціна землі як продукт природи є ірраціональним вираженням, оскільки земля не є продуктом праці, і водночас вона може використовуватись як засіб виробництва і предмет праці, приносити її власникові доход у вигляді ренти.

Ціна землі – це сума грошей, яка, якщо її покласти в банк, принесе своєму власнику доход у вигляді процента, не меншого від тієї земельної ренти, яку приносить дана земельна ділянка. Ціна землі розраховується за такою формулою:

Цз – ціна землі;Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k096\12\image002.gif

R – рента;

S – норма банківського проценту.

На величину ціни землі впливає ряд факторів:

1) вартість освоєння і покращання землі;

2) величина земельної ренти;

3) норма банківського проценту;

4) співвідношення попиту і пропозиції на продукцію сільського господарства;

5) зростання попиту на ділянки в районах, де знайдені корисні копалини;

6)  економічна політика держави.

Всі рентні доходи розподіляються між державою, земельними власниками й тими, хто користується землею. Методи, форма й частка розподілу визначаються пануючими відносинами власності в аграрному секторі.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

а) чому земля має вартість?

б) які критерії визначають ціну землі?

в) земля відноситься до особистого чи національного багатства?

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Сутність та місце аграрних відносин в економічній системі.

2. Особливості аграрних відносин.

3. Що собою являє АПК та його структура?

4. В чому полягає проблема власності на землю й як вона вирішується в Україні?

5. Як Ви розумієте специфіку обороту капіталу в аграрній сфері?

6. Що собою являє земельна рента?

7. Що собою являє оренда й орендна плата?

8. Сутність диференціальної земельної ренти та причини її виникнення.

9. Види та форми диференціальної ренти.

10. Сутність абсолютної ренти та причини її виникнення.

11. Сутність монопольної ренти та причини її виникнення.

12. Що собою являє ціна землі і чим вона відрізняється від цін на звичайні товари?

13. Назвіть основні фактори, які впливають на зростання цін на землю.

14. Взаємозв’язок дрібного і великого сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі в Україні.

15. Роль присадибного та підсобного господарства в постачанні населенню продуктів харчування.

16. Як залежить ціна землі від економічної політики держави в аграрному секторі?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑