3. Абсолютна та монопольна рента

Приватна власність на землю певною мірою перешкоджає вільному переливу капіталів з промисловості в землеробство. Тому ринкові ціни на продукцію землеробства формуються не на основі середніх затрат, як у промисловості, і не на основі затрат праці на гірших земельних ділянках, як це було показано в другому питанні нашої теми, а на основі індивідуальної вартості товару. В результаті надлишок додаткової вартості над середнім прибутком не потрапляє в розподіл між підприємцями різних галузей, а реалізується в цінах на продукцію землеробства у вигляді абсолютної ренти.

Таким чином, абсолютну ренту приносять всі земельні ділянки, як кращі і середні, так і гірші.

Причиною утворення абсолютної земельної ренти є монополія приватної власності на землю.

Умовою існування абсолютної земельної ренти є відсутність вільного переливу капіталу.

Формою вилучення абсолютної ренти є орендна плата, податок на землю.

Джерелом утворення абсолютної ренти є додатковий продукт, створений природою.

Серед великої різноманітності земель виділяються такі, що розташовані у винятково сприятливих грунтово-кліматичних умовах. Господарства, розташовані в таких районах, завдяки виключним умовам, створених природою, мають можливість вирощувати рідкісні продукти: цитрусові, виноград особливих сортів, чай, кава, екзотичні фрукти, особливі сорти тютюну і т.д. Попит на цю продукцію, як правило, вищий за пропозицію, що створює умови для реалізації її за цінами, що стабільно перевищують витрати по вирощуванню такої продукції. Такі ціни називаються монопольними.

Різниця між монопольною ціною, верхня межа якої визначається лише платоспроможним попитом, і вартістю рідкісного землеробського продукту у вигляді надприбутку є монопольною рентою, яка привласнюється власником землі, що знаходиться у монопольних умовах. Джерелом існування такої ренти є доходи тієї частини населення, яка купує на ринку ці дефіцитні землеробські продукти.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑