1. Еволюція форм вартості та сутність грошей.

Розвиток вартості проходить такі форми:

1). Проста, одинична або випадкова форма вартості.

Обмін продуктами виник ще при первісному ладі і носив епізодичний характер. Ця форма вартості була не тільки найбільш простою, але і випадковою, оскільки обмін не мав постійного характеру. Випадковим було й те, які продукти і в якій пропорції обмінювались.

2). Розгорнута форма вартості. З розвитком виробництва відбувається поглиблення суспільного поділу праці, що супроводжувалося зростанням продуктивності праці і появи додаткового продукту. Все це приводить до розширення сфери обміну продуктами праці. При цьому, прямий обмін одного товару на інший часто стає неможливим. Для цього повинен бути товар, який би мав споживчу вартість для всіх членів суспільства.

3).Всезагальна форма вартості. Розвиток виробництва, поглиблення суспільного поділу праці, розширення кола товарів, які обмінюються, обумовили стихійне визначення такого товару, на який могли б обмінюватися всі інші товари.

У греків – це була велика рогата худоба.

У скандинавських народів – шкіра, хутро.

В Монголії – чай.

В Судані – сіль.

На Київський Русі – хутро куниці.

4). Грошова форма вартості. З певним часом роль всезагального еквіваленту закріплюється за золотом. Воно виконувало цю функцію ще 1,5 тисячоліття до н.е. так продовжувалося декілька тисячоліть і тільки в другій половині 19 ст. роль грошей монопольно було закріплено за золотом.

Всезагальний еквівалент був закріплений за золотом завдяки таким його якостям: однорідність металу, портативність, м’якість, ділимість, збереженість.

Але слід пам’ятати, що золото за своєю природою – це не гроші, а гроші за своєю природою – це золото.

Довгий час грошова система була біметалічною, оскільки роль загального еквівалента виконували і срібло , і золото. Поступово відбувався повсюдний перехід до монометалічної грошової системи , коли лише золото стало виступати в ролі всезагального еквівалента.

В Англії золотогрошова система введена ще з кінця 18 ст.

У Німеччині – з 1871 року.

В Голландії – з 1877 року.

В Австрії – з 1892 року.

В Японії – з 1897 року.

 В Росії – з 1899 року.

В США – з 1900 року.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑