2. Загальна формула капіталу

Історичними передумовами виникнення капіталу були:

а) товарне виробництво;

б) товарно-грошовий обіг.

В процесі простого товарного обігу дрібні товаровиробники продають свої товари за гроші для того, щоб купити інші товари ( Т – Г – Т ). В даному випадку гроші виступають посередником і не є капіталом, вони виконують свою функцію засобу обігу.

З певним часом просте товарне виробництво набуває підприємницького характеру. За цих умов товаровиробник починає продавати свої товари не за ради того, щоб купити інші товари за гроші, а з метою пустити гроші знову в обіг.

Формула простого товарного обігу Т – Г – Т замінюється принципово іншою формою Г – Т – Г ( купівля заради продажу ). В цій формулі вихідним і кінцевим пунктами виступають гроші, а товар відіграє роль посередника. Але рух Г – Т – Г був би безглуздим, якби Г початкові і Г кінцеві були кількісно рівні. Сутність цього руху полягає в прирості грошей, тобто в Г + ∆г.

Таким чином, формула набуває такого вигляду

Г – Т – Г1, де Г1 = Г + ∆г.

Формула Г – Т – Г1 отримала назву загальної формули капіталу. Гроші стають капіталом лише тоді, коли вони приносять додаткову вартість ( “m”).

Але звідки береться додаткова вартість (“m”), що є її джерелом?

Додаткова вартість не виникає ні тоді, коли обмінюються еквіваленти, ні тоді коли обмінюються нееквіваленти. Обіг не створює ніякої вартості, а це означає, що джерело самозростання вартості треба шукати в тій сфері, де створюються вартості, тобто в сфері виробництва.

Для цього необхідно розшифрувати формулу Г – Т – Г1, особливо її перший акт Г – Т. Що купує підприємець на ринку з метою отримання додаткової вартості? Очевидно, такі товари, які можуть бути використані в процесі виробництва:

а) засоби виробництва ( речові фактори);

б) робоча сила ( особистий фактор).

Вартість речових факторів виробництва оплачена заздалегідь і самозростати в процесі їх використання не може. Ця вартість без кількісних змін переноситься у вартість готової продукції, отже, і тут джерела додаткової вартості ми не знайдемо.

В акті Г – Т власник грошей купує не лише засоби виробництва, які є звичайним товаром, а й особистий фактор – робочу силу, яка є товаром специфічним.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑