4.Сутність національного багатства та його структура

Динамічність розвитку суспільного виробництва найбільш повно  проявляється в зростанні та оновленні національного багатства, що відбувається за рахунок створення сукупного суспільного продукту.

Національне багатство – це сума матеріальних і духовних благ, створених суспільством за всю історію його існування, яка знаходиться в його розпорядженні. Основну його частину становить матеріальне багатство, тобто сукупність нагромаджених засобів виробництва і предметів споживання.

Національне багатство в різних суспільно-економічних формаціях привласнюється і використовується не однаково, тому в кожній з них воно набуває специфічної економічної форми.

Основною економічною формою національного багатства є фонди. В першу чергу виділяється,  перш за все, виробничі фонди, які в свою чергу поділяються на основні та оборотні.

Основні фонди – це засоби праці, які багаторазово беруть участь у процесі виробництва і повністю зношуються лише протягом кількох виробничих циклів  ( машини, устаткування, верстати, комп'ютери  та ін.).

Оборотні фонди – це частина продуктивних сил, яка , як правило, витрачається протягом одного виробничого циклу і відтворюється в кожному відтворювальному процесі  ( матеріали, сировина, енергоносії, вода та ін.).

Основні складові структури національного багатства:

а) основні фонди;

б) оборотні фонди;

в) фонди соціальної сфери  ( школи, лікарні, житлові будинки, спортивні об’єкти, культурно-освітні об’єкти, будинки відпочинку та ін.);

г) природні багатства  (  корисні копалини, земля, вода, ліси та ін.);

д) особисте майно громадян країни.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑