ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

а) назвіть основний елемент інфраструктури ринку?

б) чи існує інтелектуальний ринок в Україні?

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що собою являє ринок?

2. Назвіть основні суб’єкти ринку та об’єкти ринкових відносин.

3. Які функції виконує ринок?

4. Що собою являє інфраструктура ринку?

5. Що собою являє структура ринку?

6. Що собою являє товарна біржа? Основні риси товарної біржі.

7. Назвіть умови функціонування ринку.

8. Назвіть основних торговельних та фінансових посередників.

9. Що собою являє монополізований ринок?

10. Що собою являє вільний ринок?

11. Що собою являє олігополістичний ринок?

12. Що собою являє регульований ринок?

13. Сутність відкритих та закритих товарних бірж.

14. Назвіть основні фактори, які впливають на формування центрів біржової торгівлі.

15. Назвіть основні види угод.

16. Що собою являє біржа?

17. Мета товарних бірж.

18. Хто укладає угоди на товарних біржах?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑