4. Норма і маса додаткової вартості

В процесі виробництва відбувається самозростання не всього авансованого капіталу ( С + V ), а лише змінного капіталу ( V ).

Відношення додаткової вартості до змінного капіталу, виражене в процентах, називається нормою додаткової вартості ( m‘ ), тобто

Норма додаткової вартості показує, в якій пропорції розподіляється нова вартість ( V + m )  між підприємцем і найманою робочою силою. А це означає, що норма додаткової вартості точно виражає ступінь експлуатації найманих працівників підприємцями або державою.

Маса додаткової вартості ( М ) – це її абсолютна величина. Для того, щоб визначити масу додаткової вартості, виробленої не одним, а всіма працівниками даної фірми, необхідну норму додаткової вартості помножити на всю величину змінного капіталу, тобто

М – маса додаткової вартості;

m – додаткова вартість, створена за день одним робітником;

v - змінний капітал, що витрачається щоденно на купівлю однієї робочої сили;

V – кількість зайнятих в процесі виробництва.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑