ТЕМА 10.

Питання теми:

1.Сутність кругообороту капіталу та його стадії.

2.Сутність обороту капіталу. Основний і оборотний капітал.

3.Механізм відтворення основного капіталу. Оборотні засоби  підприємства.

4.Витрати і доходи підприємства.

Основні терміни теми:

кругооборот капіталу, оборот капіталу, основний капітал, оборотний капітал, оборотні засоби підприємства, фізичний знос, моральний знос, амортизація, норма амортизації, заміщення, швидкість обороту оборотних засобів, витрати підприємства, доходи підприємства, собівартість, індивідуальна собівартість, цехова собівартість, виробнича собівартість, повна собівартість, валовий доход підприємства, прибуток підприємства, балансовий прибуток, чистий прибуток, рентабельність, норма рентабельності.

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑