4. Проблема банкрутства підприємств

Однією з рис діяльності підприємців в умовах ринку – це ризик втрати капіталів у випадку збитків. Цей ризик характерний не лише для особи чи фірми, які понесли збитки від результатів своєї економічної діяльності, але і для осіб, що надали їм кошти в тій чи іншій формі ( придбання акцій, комерційний або грошовий кредит і т.д.). Неспроможність фірми або окремої особи своєчасно розрахуватися за свої боргові зобов'язання лежить в основі банкрутства.

Головними причинами банкрутства є:

1) низька конкурентоспроможність;

2) надмірні витрати виробництва;

3) недостатній обсяг комерційних операцій;

4) нестача капіталу;

5) складна внутрішня система управління;

6) циклічні коливання кон’юктури ринку;

7) низький рівень інформованості товаровиробників і т.д.

Загроза банкрутства має певні позитивні наслідки:

а) примушує підприємців проявляти обережність у прийнятті господарських рішень;

б) стимулює ефективне господарювання;

в) заставляє вивчати світовий досвід в розвитку підприємницької діяльності і т.д.

Разом з тим, банкрутство відноситься до розряду негативних явищ. Тому виникає необхідність прийняття пакету законів, які б визначали правила господарської діяльності підприємств в умовах можливості банкрутства.

Національний акт про банкрутство у США був прийнятий ще в 1898 році. Закон України “Про банкрутство” був прийнятий лише в травні 1992 року, в якому враховані основні принципи західного законодавства, але мають місце й суттєві розбіжності в даних законодавчих актах.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

а) чому підприємство вважається основним ядром економіки?

б) назвіть основний суб’єкт підприємницької діяльності?

в) запропонуйте свої умови для нормального функціонування підприємницької діяльності в економіці України?

г) поясніть з економічної , політичної, екологічної, юридичної та соціальної точки зору поняття “ банкрутство “?

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що собою являє підприємство?

2. Назвіть основні види підприємств.

3. Що лежить в основі класифікації підприємств?

4. Що таке підприємництво?

5. Хто собою являє підприємець?

6. Суб’єкти підприємницької діяльності.

7. Форми підприємницької діяльності.

8. Основні форми підприємництва в розвинутих країнах світу.

9. Необхідні умови для здійснення підприємницької діяльності.

10. Назвіть основні принципи підприємництва.

11. Які обмеження існують для підприємницької діяльності в Україні?

12. Сутність поняття “банкрутство”.

13. Закон України “Про банкрутство”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑