3. Умови та принципи здійснення підприємницької діяльності

Ефективність підприємницької діяльності можлива лише за певних соціально-економічних умов. Незважаючи на специфіку кожної країни, їх можна систематизувати таким чином:

1) стабільність державної соціально-економічної політики, спрямованої на підтримку підприємництва;

2) позитивна суспільна думка до підприємницької діяльності;

3) пільговий податковий режим, який би став стимулом розвитку підприємницької діяльності;

4) наявність розвинутої інфраструктури ( наявність інноваційних центрів; консультативних пунктів з питань управління, маркетингу, реклами; курсів і шкіл підготовки підприємців);

5) існування ефективної системи захисту інтелектуальної власності;

6) дебюрократизація процедур регулювання господарської діяльності з боку держави;

7) підприємницька етика.

Підприємницька діяльність базується на певних принципах:

1) вільний вибір видів діяльності;

2) залучення на добровільних засадах майна та коштів юридичних і фізичних осіб для здійснення підприємницької діяльності;

3) самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів продукції;

4) вільний найм працівників;

5) залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонене законодавством ;

6) вільне розпорядження прибутком;

7) самостійне здійснення підприємцем – юридичною особою зовнішньо-економічної діяльності.

Поруч з певною свободою підприємницької діяльності існують також і деякі законодавчі обмеження :

1) на виготовлення й реалізацію наркотичних засобів, зброї, вибухових речовин, цінних паперів та грошових знаків;

2) підприємницькою діяльністю можна займатися лише за ліцензіями ( видає Кабінет Міністрів України );

3) дозвіл на право займатися тією чи іншою діяльністю необхідний лише тоді, коли використовується земля або інші природні ресурси ( дозвіл дають місцеві Ради народних депутатів );

4) окремими видами діяльності можна займатися лише за наявністю кваліфікаційного атестата ( диплом лікаря ).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑