1. Сутність та умови первісного нагромадження капіталу

Основою економічною системою капіталізму є приватна капіталістична власність на засоби виробництва. Приватна трудова власність за своєю природою не є капіталістичною, вона набуває капіталістичного характеру лише тоді, коли застосовується для збагачення власника, привласнення неоплаченої праці найманий працівників.

Постійне привласнення частини праці найманих робітників без еквівалента називається експлуатація.

Для виникнення економічної системи капіталізму необхідні суттєві три умови:

а) приватна власність на засоби виробництва;

б) наявність найманої праці;

в) система експлуатації.

Але для цього потрібно, щоб зустрілись і вступили в контакт два протилежних власники:

а) власник грошей та засобів виробництва;

б) власник робочої сили, вільний особисто, але позбавлений будь-яких засобів виробництва та засобів існування.

Тому, щоб жити він мусить продавати свою здатність до праці, тобто робочу силу.

Ці два протилежні власники не є наперед історично заданими, вони з’являються в результаті диференціації товаровиробників, їх майнового розшарування – це наслідок дії законів ринку, насамперед закону вартості, а прискорюється в процесі первісного нагромадження капіталу:

а) відокремлення безпосередніх виробників від засобів виробництва і перетворення їх у найманих робітників;

б) перетворення експропрійованих засобів виробництва у первісний капітал.

“Первісним” цей процес називається тому, що він утворює передісторію капіталу ( Європа – 15 -18 ст.).

В Україні повторно первісне нагромадження капіталу проходить тепер внаслідок процесу роздержавлення та приватизації власності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑