ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

1. Фактори суспільного виробництва

Процес суспільного виробництва – це результат взаємодії певних факторів виробництв або виробничих ресурсів. Розрізняють матеріально-речові та особистий фактори.

В свою чергу, матеріально-речові фактори поділяються на:

а) засоби виробництва, створені людиною  (капітал);

б) природні фактори, що об’єднуються поняттям  “земля”.

Особистий фактор визначається поняттям  “праця”.

Поняття  “земля”, як фактор виробництва, має широкий зміст:  земля  є одночасно базисом  виробництва

 (в промисловості), сховищем природних ресурсів, природною основою сільськогосподарського виробництва.

В сільському господарстві земля являється і основним засобом праці, і предметом праці.

Праця, як фактор виробництва, охоплює людські ресурси:

а) фізичні та розумові здібності;

б) освітній та професійний рівень;

в) виробничий досвід.

Капітал, як фактор виробництва, являє собою засоби виробництва, що належать різноманітним власникам і використовуються в процесі створення матеріальних і духовних благ. Особливістю капіталу є те, що він має бути кимсь нагромаджений.

Крім трьох основних факторів виробництва в економічній літературі можна зустріти назву четвертого фактору – здатність до підприємництва. Ця риса людини дістає своє матеріальне  втілення  в  кінцевих  результатах  виробництва  –  в доході, який отримує підприємець. Вчені вважають, що тільки до 7% населення країни мають дійсну природну здатність до підприємницької діяльності.

Сьогодні виробництво вступило в нову інформаційну еру, що дає підставу визначити інформацію, як окремий фактор виробництва.

Суспільне виробництво має свою структуру:

а) матеріальне виробництво (виробництво матеріальних благ і матеріальних послуг).

Матеріальне виробництво охоплює ті підприємства і галузі, що виробляють матеріальні блага  (промисловість, сільське господарство, будівництво, лісне господарство та ін.), а також ті,  що виробляють матеріальні послуги

( транспорт, торгівля, побутове обслуговування, комунальне господарство, хімічне чищення та ін.).

б) нематеріальне виробництво (виробництво нематеріальних благ і нематеріальних послуг).

Нематеріальне виробництво охоплює ті галузі, в яких створюються нематеріальні блага, а також надаються нематеріальні послуги  ( медицина, освіта, наука, мистецтво та ін.).

Галузі, які надають особисті послуги людині, задовольняють її соціальні та духовні потреби, становлять соціальну інфраструктуру.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑