6. Закон вартості та його функції

Закон вартості – це закон, який регулює еквівалентний обмін товарів відповідно до кількості втіленого в них суспільно-необхідного робочого часу.

Закон вартості виражає:

по-перше, внутрішньо необхідні, суттєві і сталі зв’язки між індивідуальним і суспільно-необхідним робочим часом;

по-друге, закон вартості передбачає еквівалентний обмін товарів відповідно до кількості та якості витраченої на них суспільно-необхідної праці;

по-третє, закон вартості передбачає наявність сталих зв’язків між виробниками одного виду товарів через конкуренцію, за якої здійснюється взаємний тиск одного товаровиробника на іншого;

в-четвертих, закон вартості передбачає наявність сталого зв’язку між попитом та пропозицією;

по-п’яте, закон вартості виражає внутрішньонеобхідні зв’язки між працею виробника товарів у минулому і теперішніми умовами виробництва;

по-шосте, закон вартості виражає внутрішньонеобхідні і сталі зв’язки між вартістю і цінами товарів.

Через механізм цін закон вартості виконує функції регулятора товарного виробництва, рушійної сили розвитку продуктивних сил, диференціації товаровиробників:

- функція закону вартості, як стихійного регулятора виробництва полягає, в тому, що через механізм цін він сприяє поділу праці за різними галузями відповідно до суспільних потреб;

- функція закону вартості, як рушійної сили, полягає в тому, що обмін товарів за суспільною вартістю стимулює товаровиробників постійно зменшувати індивідуальні витрати виробництва;

- закон вартості активно впливає на соціальну диференціацію товаровиробників, перетворюючи певну частину з них на таких, хто збільшує масштаби виробництва, і на таких, хто розорюється та виштовхується з ринку. Цей процес охоплює різні групи товаровиробників, але особливо дрібних і середніх, посилюючи між ними майнову диференціацію. Закон вартості стимулює прогрес виробництва, оскільки економічними методами позбавляє товарне господарство від не ефективних підприємств. А це, в свою чергу, активно впливає на розвиток суспільних потреб, прискорюючи тим самим науково-технічний і суспільний прогрес.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

а) назвіть період виникнення товарного виробництва?

б) яка із властивостей товару вважається найголовнішою?

в) назвіть основний фактор, який найбільше визначає величину вартості товару?

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Як Ви уявляєте натуральне виробництво?

2. Як Ви розумієте товарні відносини між людьми – це явище біологічне чи суспільне?

3. Що Ви розумієте під товарним виробництвом?

4. Які основні умови виникнення товарного виробництва?

5. Які основні риси характеризують товарне виробництво?

6 У чому Ви бачите єдність та відмінність між простим та капіталістичним товарним виробництвом?

7. У чому полягає основна суперечність товарного виробництва?

8. Як Ви вважаєте, чи є обов’язковою умовою приватна власність на засоби виробництва для існування товарного виробництва?

9. Що таке товар?

10. В чому полягає сутність споживчої та мінової вартості?

11. Як Ви розумієте суспільний характер праці?

12. Чому споживча вартість – категорія вічна, а вартість – категорія історична?

13. У чому полягає двоїстий характер праці?

14. Як вимірюється величина вартості товару?

15. В чому полягає сутність продуктивності праці та інтенсивності праці?

16. Залежність вартості одиниці товару від продуктивності та інтенсивності праці.

17. В чому полягає сутність закону вартості та його характерні риси?

18. Назвіть та розкрийте функції закону вартості.

19. Для яких суспільно-економічних формацій характерне натуральне виробництво і чому?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑