2. Причини виникнення та сутність товарного виробництва

Матеріальною основою зародження товарних відносин є суспільний поділ праці, який означає спеціалізацію виробників на виготовленні окремих видів продуктів. Суспільний поділ праці обумовлюється дією закону економії робочого часу, який сприяє зростанню продуктивності праці, збільшенню випуску продукції.

На основі суспільного поділу праці виникають виробничі відносини між людьми не тільки в сфері виробництва, але і в сфері обміну товарами. Слід підкреслити, що суспільний поділ праці автоматично не приводить до появи товарних відносин.

Так, виділення “пастуших племен” із маси первіснообщинних поклало початок першому суспільному поділу праці.

При рабовласницькому ладі відбувається другий суспільний поділ праці – ремесло відокремлюється від землеробства, що означало виникнення товарного виробництва, тобто виробництва, розрахованого для обміну товарами.

Розвиток обміну товарами зумовив виникнення металевих грошей, формування класу купців, появі торгового капіталу – третій суспільний поділ праці.

В 20 ст. в розвинутих країнах світу відбувається четверний поділ праці – відокремлення нематеріального виробництва ( науки, освіти, охорони здоров’я) від матеріального.

Із середини 70-х років 20 ст. починається п’ятий суспільний поділ праці – відокремлення інформаційної діяльності та інформаційної сфери від всіх інших галузей.

Відособлення товаровиробників один від одного дає їм можливість розпоряджатися своєю продукцією, бути власником засобів виробництва, що приводить до появи приватної власності на засоби виробництва.

Таким чином, товарне виробництво – це така форма організації суспільного господарства, при якій окремі продукти виготовляються відособленими виробниками для задоволення суспільних потреб через акти купівлі-продажу.

Основними рисами товарного виробництва є:

а) суспільний поділ праці;

б) приватна власність на засоби виробництва;

в) соціально-економічна відокремленість виробників;

г) економічні зв’язки між відокремленими товаровиробниками відбуваються через обмін, тобто через ринок;

д) стихійний та хаотичний характер розвитку.

Розрізняють просте і капіталістичне товарне виробництво:

Просте товарне виробництво характеризується:

1) об’єднанням безпосередніх виробників з засобами виробництва;

2) основується на власній праці;

3) продукт праці належить товаровиробнику;

4) кінцева мета – задоволення власних потреб;

5) дрібним виробництвом та відсутністю одиничного поділу праці;

6) обмеженим характером виробництва ( частина продукції призначається для власних потреб, друга – для ринку).

Капіталістичне товарне виробництво характеризується:

1) антагонізмом;

2) основується на експлуатації чужої праці;

3) продукт праці належить власнику засобів виробництва;

4) кінцева мета – одержання прибутку капіталістами;

5) машинним виробництвом та спільністю праці найманих робітників;

6) загальним характером виробництва ( вся продукція призначається для ринку).

Загальні риси, які характерні простому та капіталістичному товарному виробництву:

а) конкуренція серед товаровиробників;

б) розорення одних і збагачення інших;

в) єдиний тип власності – приватна;

г) стихійний розвиток.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑