ТЕМА 03.

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Питання теми:

1.Сутність натурального виробництва.

2.Причини виникнення та сутність товарного виробництва.

3.Товар та його властивості.

4.Продуктивність та інтенсивність праці. Проста та складна праця.

5.Конкретна і абстрактна праця.

6.Закон вартості та його функції.

Основні терміни теми:

натуральне виробництво, суспільний поділ праці, товарне виробництво, відособлення, просте товарне виробництво, капіталістичне товарне виробництво, товар, споживна вартість, мінова вартість, вартість, суспільно-необхідний робочий час, продуктивність праці, інтенсивність праці, проста праця, складна праця, конкретна праця, абстрактна праця, закон вартості.

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

1. Сутність натурального виробництва

Історично першим виникло натуральне виробництво, при якому продукти праці призначалися для задоволення власних потреб виробників. В процесі розпаду первісного ладу виникає товарне виробництво, але натуральна форма виробництва залишається пануючою протягом декількох тисячоліть.

Для всіх докапіталістичних формацій в основному було натуральне господарство, характерною рисою якого був замкнутий кругообіг продуктів. Кожна господарська одиниця повністю була відокремлена від інших як в процесі виробництва, так і в процесі споживання.

Натуральна форма виробництва існувала в умовах нерозвинутого суспільного поділу праці і відповідала низькому рівню розвитку продуктивних сил і типу виробничих відносин.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  Наверх ↑